ผมอยากบวชแก้บนครับ แต่ต้องใช้เงินเป็นแสนๆ ผมไม่มีเงินมากมายอะไรขนาดนั้น ผมต้องทำยังไงครับ
 
Jetsadaphon12012
วันที่  17 ส.ค. 2562
หมายเลข  31107
อ่าน  716

ผมบนกับหลวงพ่อที่บ้านผมไว้ ตอนที่แฟนผมป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลว่า"ถ้าแฟนผมหาย ผมจะมาบวชให้ แต่ให้ผมพร้อมที่จะบวชสะก่อน" และแฟนผมก็หาย ตอนนั้นผมพึ่งได้ที่ทำงานใหม่ ผมก็ตั้งใจไว้ว่า จะเก็บเงินบวชเพื่อจะแก้บนให้มันเสร็จๆ ไป ตอนนี้ผมพร้อมที่จะบวชแล้วครับ แต่ทางบ้านผม บอกให้ผมเตรียมเงินเข้ากองบวชแสนกว่าๆ ผมตกใจมาก...และไม่รู้จะหาเงินมาจากไหน จนผมคิดจะหาทางใหม่ โดยไปขออุปสมบทบวชหมู่ที่บ้านแฟนผม โดยที่เสียเงินแค่ไม่กี่พัน แต่ทางบ้านผมกับไม่ยินยอมให้ผมทำแบบนั้น โดยให้เหตุผลว่า บนไว้ที่ไหน ต้องบวชที่นั้น และยืนยันว่า...ต้องใช้เงินเป็นแสน ในการบวช ผมต้องทำยังไงดีครับ...อธิบายแค่ไหนก็ไม่เข้าใจกัน😭


Tag  การบวช บวชแก้บน อุปสมบทบวชหมู่ แก้บน ให้เงินพระ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ส.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การหายจากอาการป่วย เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่เพราะการบนของอีกบุคคลหนึ่ง   เพราะการบน เป็นความเชื่อผิดๆ ทำตามๆ กันไป  ด้วยความหวังความต้องการ  สิ่งที่ผิด จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ไม่ได้เลย  ดังนั้น เมื่อไม่เป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องทำตามอย่างนั้น  และที่สำคัญ  การบวช เป็นเรื่องละ เป็นเรื่องสละ เป็นการขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่ง  ไม่ใช่ว่าใครอยากจะบวชเพื่อไปทำอะไรก็ได้  ไม่ใช่อย่างนั้นเลย   และถ้าไม่เข้าใจพระธรรม จะบวชได้อย่างไร   ยิ่งถ้ามีการให้เงินพระอุปัชฌาย์  ให้เงินพระคู่สวด ให้เงินพระนั่งอันดับ เป็นต้น ก็ไม่ใช่การบวชตามพระธรรมวินัย  แต่เป็นการทำผิด   ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นโทษเท่านั้น   

ควรที่จะได้คิด ว่า   แม้ไม่ได้บวช ก็เป็นคนดีได้ ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจได้   ไม่คล้อยไปในทางที่ผิดได้ ด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูก 

สิ่งที่ประเสริฐ คือ พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   จึงควรอย่างยิ่งที่จะตั้งต้นด้วยการฟัง ด้วยการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบจริงๆ   ตั้งต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง   ความเข้าใจพระธรรมนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง  ป้องกันไม่ให้เห็นผิดจากความเป็นจริงของธรรม  และจะเกื้อกูลให้คุณความดีเจริญยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่ทำในสิ่งที่ผิด  ครับ

  ...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lokiya
วันที่ 19 ส.ค. 2562

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 28 ส.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Tikky
วันที่ 31 ส.ค. 2562

อนุโมทนาสาธุคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 1 ก.ย. 2562

การไม่ศึกษาพระธรรม แต่ทำตามๆ กันด้วยความไม่รู้ อันตรายอย่างยิ่ง บวชโดยไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการบวชและต้องเป็นหนี้สินเพราะใช้เงินมากมายในการบวช  เพราะความไม่รู้จริงๆ   และแทนที่จะเป็นกุศล กลับกลายเป็นอกุศล คือบาปติดตัวที่ให้เงินพระ   พระที่รับเงิน เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว ต้องไปตกนรก เพราะทำผิดพระธรรมวินัย
การบวชไม่ได้ช่วยให้ใครต้องหายป่วย เพราะทุกชีวิตต้องเป็นไปตามผลของกรรม ไม่มีผู้ใดแก้ผลของกรรมที่เคยทำไว้แล้วได้เลย 
การศึกษาพระธรรมแม้ไม่ต้องบวชเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป 

แต่ถ้าก่อนบวช หรือบวชแล้วไม่ศึกษาพระธรรมวินัย เป็นโทษทั้งในชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป ความทุกข์ในนรกยาวนานแสนสาหัสกว่าการเจ็บป่วยในภูมิมนุษย์ เทียบกันไม่ได้เลย

ท่านผู้ถามมีโอกาสดีมากนะคะ ที่ได้สอบถามเพื่อความถูกต้อง 

กราบอนุโมทนากุศลจิต อ.คำปั่น เป็นอย่างสูงด้วยค่ะที่เกื้อกูลให้ผู้ถามได้พ้นจากการประพฤติไม่ถูกต้อง

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ก.ย. 2562

เรื่องของความเห็นมีเยอะมากแก้ไขคนอื่นไม่ได้  นอกจากตัวเองที่จะไม่คล้อยตามคนอื่น   สัจจะต้องเป็นไปในเรื่องของกุศลเท่านั้น  ถ้าเป็นอกุศลไม่ใช่สัจจะ   ไม่ต้องบวชแก้บน  เพียงเป็นคนดีเข้าใจธรรมดีที่สุดค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ