มั่นคงว่าไม่ใช่เรา
 
nattawan
nattawan
วันที่  21 ส.ค. 2562
หมายเลข  31120
อ่าน  260

 

   กิเลสลึกยิ่งกว่าบาดาล  การจะรู้ความเป็นจริงให้พ้นจากบาดาลต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นคงว่าไม่ใช่เรา เป็นธรรมะ  เป็นอนัตตา

   ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา  ฟังพระธรรมบ่อยๆ ชาตินี้มีความเข้าใจจริงๆ มั่นคงว่าเป็นธรรมะ  เป็นสิ่งที่มีจริงและไม่ใช่เรา  เกิดใหม่...สิ่งที่ได้เคยสะสมไว้แล้วในชาตินี้...ได้ยินคำว่าธรรมะ...ยังสงสัยไหม  เหมือนคนที่ไม่เคยได้ยินมาเลยเขาไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะ  เพราะฉะนั้นถ้าทุกชาติได้สะสมความเข้าใจความจริงตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเรา  ความเข้าใจอย่างนี้ยังเทียบไม่ได้กับการเข้าใจขึ้นๆ โดยฟังพระธรรม  เมื่อได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็มากกว่าคนที่ไม่เคยฟัง  ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจ  ยิ่งอบรมปัญญา  วันหนึ่งก็จะเหมือนพวกสาวก  ไม่ว่าอยู่ในสถานะใด  ปัญญาที่ได้อบรมจนมีกำลังสามารถเห็นถูกต้องและรู้ความจริงได้

   ฟังหลายครั้งว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา  ความมั่นคงเท่าไหร่!!!  ถ้าเทียบกับเมื่อฟังเข้าใจขึ้นๆ ๆ   ความมั่นคงก็ต่างกันแล้ว 

   หนทางเดียวที่จะมั่นคงทุกชาติก็คือฟังพระธรรมแล้วเข้าใจ  แล้วไม่หวังว่าจะรู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมเมื่อไหร่  นั่นคือความมั่นคง  แค่มั่นคงที่จะไม่หวัง...มีหรือยัง!!!  หรือฟังไปหวังไปเมื่อไหร่จะถึง  เมื่อไหร่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะ  นั่นคือไม่มั่นคง

   ไม่หมดที่จะหวังแน่  เพราะปัญญาขั้นนี้ไม่พอ  บาดาลอยู่ไหน!!!  ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนให้รู้ถึงความละเอียดและความจริง  ปัญญาแค่นี้ศรัทธายังน้อย  แต่ถ้าฟังอีก  เข้าใจอีก  มั่นคงขึ้น  ศรัทธาเพิ่มขึ้น (พระโสดาบันมีศรัทธาที่มั่นคง)

   ขั้นปริยัติต้องเป็นผู้ที่มั่นคงก่อน  ถ้าไม่มั่นคงไม่มีทางที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัติเกิด  เพราะทุกอย่างของธรรมะต้องเป็นอนัตตา  จะไปทำวิธีไหน  จะพากเพียรอย่างไร  ไปโน่นมานี่  อยู่คนเดียวก็ไม่ใช่หนทางแน่เพราะขณะนั้นไม่เข้าใจ  ไปทำให้ไม่รู้ผลคือไม่รู้  เดี๋ยวนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏให้เข้าใจ...แล้วทำไมไม่เข้าใจ!!!  เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ  เป็นอนัตตา  แล้วไปทำอะไร  ทำทำไมและไม่รู้ด้วยว่าผิด  นี่เป็นข้อใหญ่เพราะไม่รู้  จนกว่าจะรู้ว่าอะไรถูก  ปัญญาที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ละความไม่รู้และความเห็นผิด

   กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 26 ส.ค. 2562

ปัญญาที่ได้อบรมจนมีกำลังสามารถเห็นถูกต้องและรู้ความจริงได้

...อนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธัมมะโชโต
วันที่ 4 ก.ย. 2562

สาธุ ดีล่ะเป็นธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริง จริงๆ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ธัมมะโชโต
วันที่ 4 ก.ย. 2562

เป็นการบรรยายธรรมที่เป็นแก่นแท้ตรงตามพระไตรปิฎกตรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ธัมมะโชโต
วันที่ 4 ก.ย. 2562

ฟังท่านอาจารย์มาแล้ว30ก่วาปีจริงตามความเป็นจริง 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ