กิเลสลึกยิ่งกว่าบาดาล
 
nattawan
nattawan
วันที่  20 ส.ค. 2562
หมายเลข  31116
อ่าน  636

 

  บาดาลอยู่ใต้ที่สุด   แต่กิเลสลึกยิ่งกว่าบาดาล

  กิเลสอยู่ไหน..บาดาลอยู่ไหน..ข้ามยากไหม!!  ขณะนี้มีเห็น  มีกิเลสหลังจากเห็น  ไม่รู้ความจริง..บาดาลไหม!!!

   

   เห็นความละเอียด  เห็นความหนาแน่น  เห็นความไม่รู้ว่า  ไม่มีอะไรที่จะละความไม่รู้  นอกจากความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้

   ทุกคำในพระไตรปิฏกแสดงความจริงที่รู้ได้..แต่ค่อยๆ เข้าใจขึ้น

   เป็นเราที่มั่นคงทุกครั้งที่เห็นคือทิฏฐาสวะ  ซึ่งมาจากอวิชชาสวะ  มาจากความติดข้องในภพคือภวาสวะ  ชื่อไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับเข้าใจ  ไตร่ตรองความลึกซึ้งของธรรมะว่ามีโอกาสที่ประเสริฐยิ่งคือได้ฟังคำที่จะทำให้เข้าใจ..เห็นคุณค่าและรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียว..แต่หนทางนี้ข้ามบาดาลคือความไม่รู้  กำลังเห็นเป็นเครื่องวัดว่ารู้ไหมว่าเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็น  ไม่ใช่เรา  แล้วทั้งวันเห็นเท่าไหร่..คิดเท่าไหร่  ไม่พ้นไปจากอกุศลซึ่งหนาแน่นมาก  เพราะฉะนั้นไม่ประมาท  ไม่มีหนทางอื่นเลยนอกจากความเข้าใจจากการฟังธรรม

   เมื่อไม่เข้าใจธรรมะ  ไม่ว่าชีวิตแบบไหนก็เต็มไปด้วยกิเลส  และถ้าคิดที่จะทำก็เพราะกิเลส  ไม่ได้เข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตา  เกิดแล้วดับ..แค่นี้มั่นคงไหม!!!!!

   ไม่มีใครสามารถทำอะไรเพื่อละกิเลส  นอกจากความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้น

   กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 21 ส.ค. 2562

ทุกคำในพระไตรปิฏกแสดงความจริงที่รู้ได้..แต่ค่อยๆ เข้าใจขึ้น

..อนุโมทนาค่ะ..

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 21 ก.ค. 2563

อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ