พูดความจริงเเต่กลับถูกมองว่าเราเป็นพวกนอกรีต
 
เปรมวานิช
เปรมวานิช
วันที่  22 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30954
อ่าน  312

หนูได้นั่งสนทนากับเพื่อนๆถึงการบวชพระ จุดประสงค์ของการบวชพระคืออะไร คือการสละ เพื่อขัดเกลากิเลส เพื่อศึกษาพระธรรม ดำเนินรอยตามพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศากยะบุตร หนูเข้าใจถูกไหมคะ?  เเต่มาถึงยุคนี้การบวชเป็นเรื่องความอยากบวช หนีโทษหนีคดีก็บวชได้ บวชเเก้บน บวชหน้าไฟ บวชเพื่อได้ไม่ต้องทำมาหากิน งั้นหรือพระ? เเต่หนูกลับโดนรุมว่าว่าเป็นพวกนอกรีต เขาบอกศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรเก็บไว้ส่วนตัวไม่ควรจะมาพูด เเต่ว่าหนุบอกให้เขาคิดไตร่ตรองดูสิในเหตุเเละผล เเละเมื่อนับถือพุทธก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่หรือ? พวกเขาบอกหนุว่าอย่ามาว่าพระ พระเขามีจิตศรัทธาที่จะบวชมาเเค่นี้ก็เพียงพอเเล้ว เเละเขายังบอกอีกว่าทุกอย่างที่ประพฤติปฏิบัติมานานเเล้ว จะไปเปลี่ยนได้อย่างไร  อันคือคนจำนวนเป็น10คนเลยนะคะ หนูยังนึกในใจว่า ไม่มีสักคนเลยหรือที่คิดตามว่าอะไรรถูกอะไรผิด *ขอถามค่ะว่าอย่างนี้หนูควรทำอย่างไรต่อไปดีคะ??  ขอบพระคุณค่ะ

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ที่คุณเปรมวานิช ได้กล่าวมานั้น  เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ว่า พระคือใคร บวชเพื่ออะไร เป็นต้น   แม้ว่าเราจะมีความจริงใจ  มีความหวังดีเกื้อกูลที่จะให้ผู้อื่นได้รับฟังในเหตุในผล ตามความเป็นจริง   แต่ก็เป็นธรรมดาที่ผู้ไม่เข้าใจ  ไม่ได้สะสมมา ก็ย่อมไม่เห็นด้วย  ไม่รับในความเป็นจริง  ซึ่งก็เป็นธรรมนั่นเอง(อกุศลธรรม)ที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่   จึงแสดงให้เห็นเลยว่า พระธรรม ไม่สาธารณะกับทุกคนจริงๆ  เฉพาะผู้ที่สะสมเหตุที่ดีมาแล้ว เคยเห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้ว  จึงฟัง  จึงศึกษาพิจารณาไตร่ตรอง และได้รับประโยชน์จากพระธรรม  ดังนั้น  ถ้ามีบุคคลผู้ไม่เห็นด้วยในความจริง ไม่รับฟังในเหตุในผล    เราก็ไม่หวั่นไหว  เพราะได้เข้าใจความจริง   เข้าใจถึงการสะสมของแต่ละบุคคล  ก็จะเบาสบาย ไม่เดือดร้อน,  ต่อไป ถ้ามีผู้สนใจ  ประสงค์จะฟังในเหตุในผลจริงๆ ประสงค์ที่จะเข้าใจจริงๆ  ก็ค่อยกล่าวความจริง แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ผู้นั้นได้รับฟัง  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...     

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 24 มิ.ย. 2562

ใช่ครับ คุณเปรมวานิชพูดถูก ความเห็นถูกก็เป็นความเห็นถูก ความเห็นผิดก็เป็นความเห็นผิด ไม่ว่าจะเป็นกี่สิบกี่ร้อยคนถ้าผิดก็คือผิด จะเปลี่ยนเป็นถูกได้อย่างไร ดังนั้นส่วนใหญ่เขาจะว่าอย่างไรเป็นเรื่องของเขา แต่ความจริง คำจริง เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ดังนั้น ต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและไม่หวั่นไหว สมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมนั้น ก็ยังมีพวกปริพาชกหรืออัญเดียรถีย์ที่ไม่สนใจและไม่เห็นด้วยในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกที่ไปเข้ากับอัญเดียรถีย์ก็มีมาก นี่แสดงว่าความเห็นผิดมีทุกยุคทุกสมัยจริง ๆ แม้แต่ในยุคนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 24 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 24 มิ.ย. 2562

คุณเปรมวานิชมีความเข้าใจถูกแล้วครับ สิ่งที่อาจารย์คำปั่นกล่าวนั้นเป็นความจริงว่า "พระธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่สาธารณะทั่วไปกับสัตว์โลก" ดังนั้น ผู้ที่เคยสะสมการฟังและเข้าใจในธรรมะมาจากอดีตชาติย่อมมีความน้อมไปต่อที่จะฟังเพื่ออบรมเจริญปัญญาต่อไปจนกว่าจะดับกิเลสเป็นสมุจเฉท ซึ่งหลายๆ คนที่ได้ศึกษาธรรมกับทางบ้านธัมมะและเข้าใจในธรรมดีแล้ว ก็มักจะประสบปัญหานี้กันทุกคน(แม้แต่ตัวผมเอง) เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ถ้ามีใครตั้งใจจะมาฟังธรรมจากคุณเปรมวานิช ก็ขอให้ค่อยๆ อธิบายให้ผู้นั้นฟังนะครับ สำคัญคือขอให้มีจุดตั้งต้นในการศึกษาที่ถูกทางและเข้าใจไปแต่ละคำ แต่ละประโยคจริงๆ

ขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 30 มิ.ย. 2562

ขออนุโมทนากับคุณเปรมวานิช ดิฉันก็ประสบเรื่องเดียวกันนี้กับคนรอบข้าง เดิมเคยเกิดสภาพจิตที่เป็นอกุศลมาก แต่คิดได้แล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ไม่ได้สนใจที่จะศึกษาคำสอนที่แท้จริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเขาจะเข้าใจในหลักพระธรรมพระวินัยได้อย่างไร

แม้สนใจ แต่หากไม่ได้พบผู้ที่แตกฉานและสามารถถ่ายทอดพระธรรมนั้นให้ตรง แล้ว ก็แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องและไม่ตรง ทำให้เสียเวลา หลงทาง

เป็นบุญที่ดิฉันที่ได้มาพบการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ และกราบแทบเท้าระลึกถึงพระคุณท่านเสมอ ที่ทำให้ดิฉันได้ยินได้ฟังการถ่ายทอดพระธรรมจากทั้งสามปิฎก และทำให้ดิฉันได้ซาบซึ้งในพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณ และพระมหากรุณาคุณ ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างหาที่สุดไม่ได้

กราบขอบคุณและอนุโมทนายิ่งกับมูลนิธิศุึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เปรมวานิช
เปรมวานิช
วันที่ 12 ก.ย. 2562

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน เเละขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ