ผู้กล้าผู้อาจหาญที่จะรู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรม
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30964
อ่าน  173

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแแ   จิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะจะมีอะไรปรากฏไหม? จิตขณะเกิดขึ้นมีใครหรือเปล่า จิตเห็นเกิดขึ้นเห็น แค่เห็น ทำกิจเห็น  หากคิดแตกย่อยชีวิตออกมา เพียงชั่วขณะที่เห็น เป็นเราหรือเปล่า? และสิ่งที่ปรากฏเป็นใครหรือเปล่า?  เพราะฉะนั้น อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนตามความเป็นจริง  แน่นอนจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีใครทั้งสิ้น   เพราะฉะนั้น ที่ว่า อาจหาญร่าเริงก็คือ สามารถที่จะสละความยึดมั่นในความเป็นเรา รักใครที่สุด รักตัวเองที่สุด นี่เป็นคำพูดซึ่งยังไม่ได้ประจักษ์สภาพธรรมตามความเป็นจริง ที่ว่ารักตัวเองทั้งๆ ที่ไม่มีตัวเลย ก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็น แล้วก็มีความคิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏ มีความทรงจำเป็นอัตตสัญญามั่นคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแน่ๆ   กำลังนั่งอยู่ที่นี่ คนทั้งนั้น โต๊ะ เก้าอี้ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้น  เพราะฉะนั่นการที่จะถึงการอยู่ผู้เดียว ก็คือ ไม่ใช่เรา เป็นแต่เพียงขณะจิตหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดับไป  อาจหาญร่าเริงไหมที่จะรู้ว่า ในที่สุด ไม่มีอะไรเลย ไม่เหลืออะไรเลย แม้แต่ที่เคยเข้าใจว่า เป็นเราก็ไม่มี และรักใครที่สุด ยอมสละความรักนั้นไหมที่ว่า ไม่มีตัวตน มีแต่สภาพธรรม เกิดแล้วดับไป ด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้กล้า ผู้อาจหาญที่จะรู้ความจริง.

..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ..


  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วรศักดิ์
วรศักดิ์
วันที่ 6 ก.ค. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ