เพราะรู้ว่าไม่ใช่เรา จึงสามารถเห็นธรรมตามความเป็นจริง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  24 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30958
อ่าน  206

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ผู้ที่ศึกษาพระธรรม เห็นคุณของพระธรรม ก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อน  พระธรรมที่ได้ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษานั้น ทรงแสดงโดยละเอียดเพราะว่า ธรรมนั้นลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะเข้าใจได้ง่ายและโดยเร็ว แต่ละคำเกื้อกูล ไม่ใช่คำที่ควรทิ้งไป หรือควรคิดเอาเอง หรือควรประมาท เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเข้าถึงคำที่ได้ตรัส อนุเคราะห์หรือเปล่า? แม้แต่คำว่า ธรรม คำเดียวเข้าถึงหรือยัง? กล่าวตามได้ว่า ทุกอย่างเป็นธรรม เกิดเพราะเหตุปัจจัย เห็นเป็นธรรม สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรม ได้ยิน ได้กลิ่น คิดนึก มานะ ก็เป็นธรรม  ไม่ใช่เรา  แต่พอโกรธเกิดขึ้น ธรรมไปไหน? หายไปแล้ว  ก็ยังไม่มั่นคง  เลิกคิดที่จะดับกิเลสจนกระทั่งถึงความเป็นพระโสดาบัน โดยที่ไม่รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สิ่งที่ปรากฏทางตา เป็นธรรม จะเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร นี่เป็นหนทางเดียวที่จะละความติดข้อง ความต้องการหรือ โลภะ คือให้รู้ว่า เป็นสิ่งซึ่งสุดวิสัยด้วยความเป็นเรา แต่ต้องเพราะรู้ว่า ไม่ใช่เรา จึงสามารถเห็นธรรมตามความเป็นจริงได้.

    สาวกคือ ผู้ฟัง ฟังด้วยความอดทนที่จะรู้ความจริง  ฟังจนกว่าจะเข้าใจขึ้น ความจริงมีอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นเราที่ติดข้องต้องการไปปฏิบัติ  แต่ต้องเป็นการอบรมเจริญความเข้าใจจนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสิ่งที่ได้ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษาและก็กำลังมีในขณะนี้.

      ขอเชิญคลิกฟังได้ที่...

      ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง

..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ..


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 29 มิ.ย. 2562

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ