ของใช้ตอนบวช จะเอากลับไปใช้หลังสึกแล้วได้หรือไม่
 
sarawut.s
sarawut.s
วันที่  17 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30949
อ่าน  265

ผมเพิ่งบวชได้ 4 วัน ตั้งใจจะบวช 15 วัน

ขอสอบถามผู้รู้ ว่า ของต่างๆ เหล่านี้จะเอากลับไปใช้หลังสึกแล้วได้หรือไม่

1.ของที่เคยใช้ก่อนบวช และเอามาใช้ขณะบวช มี แว่นตา,โทรศัพท์มือถือ

2. ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าเช็ดตัว เครื่องใช้ส่วนตัวพวก สบู่แชมพู ยารักษาโรค ที่โยมถวายตอนบวชแล้ว  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ตามความเป็นจริงแล้วผู้ที่จะบวชนั้นก่อนบวชต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมีความเข้าใจรู้อัธยาศัยของตนเองว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งได้  จึงสละชีวิตของคฤหัสถ์ทุกประการมุ่งสู่ความเป็นบรรพชิตอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อศึกษาพระธรรมรักษาพระวินัยและประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระภิกษุคือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสจึงสละอาคารบ้านเรือนทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติ  เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งคือเพศบรรพชิต  ที่จะต้องมีชีวิตที่เหมาะควรแก่เพศของตน  จะมาทำอะไรหรือมีอะไรต่างๆ เหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้เลยเพราะสละชีวิตคฤหัสถ์แล้ว    ดังนั้น  สิ่งใดก็ตามที่จะทำให้เกิดอกุศลพอกพูนมากยิ่งขึ้น  ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง   สิ่งนั้นพระภิกษุทำไม่ได้  เพราะเหตุว่าการล่วงละเมิดพระวินัยเป็นอันตรายมากถ้าไม่แก้ไขด้วยความสำนึกจริงๆ ก็เป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานและกั้นการเกิดในสุคติภูมิด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อมีอาบัติติดตัวอยู่แล้วมรณภาพไป(ตายไป) ชาติต่อไปเกิดในอบายภูมิอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นภิกษุรูปใดก็ตามน่ากลัวมากเลยครับ

เมื่อลาสิกขาก็เป็นคฤหัสถ์ไม่มีอาบัติในเพศคฤหัสถ์  แต่ก็ไม่ควรนำของใช้มาใช้ต่อในเพศคฤหัสถ์  สิ่งใดที่พอจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็บริจาคให้ผู้อื่นได้  สำหรับโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรแก่บรรพชิต  พระภิกษุมีโทรศัพท์มือถือก็ไม่ต่างอะไรกับคฤหัสถ์  เมื่อเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรแก่บรรพชิตก็ยิ่งไม่ควรถวายแก่พระภิกษุ  แต่คฤหัสถ์สามารถใช้ได้ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ...

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 23 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ