เสียงที่ได้ยินเกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  13 พ.ค. 2562
หมายเลข  30850
อ่าน  162

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      เสียงปรากฏทุกคนเหมือนจะรู้ ใครบ้างไม่รู้ว่าเป็นเสียง แล้วเสียงเกิดแล้วหมดไป ใครไม่รู้  แต่รู้หรือเปล่าว่า เสียงที่ได้ยินนั้น เกิดดับ สืบต่อด้วย เช่น เวลานี้กำลังเหมือนกับได้ยิน คำ ที่เกิดจากจิต  แต่เสียงที่ได้ยินเกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐาน  เพราะว่า แม้รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน คือ เสียง ซึ่งเปล่งออกมาจากจิตที่คิด ก็มีอายุเพียงแค่ ๑๗ ขณะของจิต และ ๑๗ ขณะนี้เร็วแค่ไหน  แต่อุตุที่เป็นปัจจัยให้เสียงนั้นสืบต่อ เสียงเป็นรูปที่เกิดจากอุตุก็สืบต่อไป  เพราะฉะนั้น ขณะนี้ ได้ยินเสียง เข้าใจเสียงว่าเป็นสภาพธรรมที่ เกิดดับ หรือว่าเหมือนธรรมดา มีใครบ้างที่เสียงปรากฏแล้วเสียงก็หมดไป กลิ่นปรากฏแล้วก็หมดไป รสปรากฏแล้วก็หมดไป ทุกอย่างดูเป็นธรรมดา แต่ห่างกันมาก เพราะไม่รู้ความจริงของ ธรรม ที่กำลังเป็นจริงอย่างนั้น.

      ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้ที่

      เสียง

      ขอเชิญคลิกฟังเพิ่มได้ที่...

      สมุฏฐานของเสียง

..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ..


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ