สะสมความจำที่มั่นคงที่จะเข้าใจให้ถูกต้อง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  15 เม.ย. 2562
หมายเลข  30648
อ่าน  156

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

ขณะนี้กำลังมี สิ่งที่ปรากฏทางตา อย่างนี้ เริ่มเห็นถูกในขั้นการฟัง ว่า จิตเห็น เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย ไม่ใช่ จิตได้ยิน  สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล เป็นธรรม กว่าจะรู้จริงๆ ยากแค่ไหน  กว่าจะรู้ได้  ฟังเพื่อสะสมเป็น ความจำ ในเรื่องสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟัง ว่า สิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละทางเป็นธรรม เป็นธาตุ เป็นนามธรรม เป็นรูปธรรม แต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ถ้าสามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นๆ แม้ในขั้นการฟัง ก็มีความเข้าใจที่มั่นคงว่า ธรรมไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคตล ไม่ใช่ตัวตน แต่ว่า จำ ไว้นานแค่ไหน พอลุกขึ้นก็เป็นเรื่องอื่นไปแล้ว แสดงให้เห็นว่า กว่าจะสะสม ความจำที่มั่นคงที่จะเข้าใจให้ถูกต้อง แม้ในขั้นการฟัง ตรงกับลักษณะสภาพธรรม เข้าใจตรงกับลักษณะของสภาพธรรม จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้ ผู้นั้นเป็นผู้รู้ว่า เป็นเรื่องยาก เพราะว่า  อนัตตา.

      ในชีวิตจริงๆ หลังเห็น หลังได้ยิน ก็คิดนึกเป็นเรื่องราว เป็นคนนั้นคนนี้แล้วอกุศลหรือกุศลจิตก็เกิดตามการสะสม แม้ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้กลื่น ไม่ได้ลิ้นรส ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็จริง แต่จากการที่เห็นแล้วจำ ได้ยินแล้วจำ  ทั้งหมดก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดคิดนึกขึ้น จะไปคิดนึกใน สิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยรู้มาก่อนเลย ก็เป็นไปไม่ได้  แต่ก็ไม่มีใคร รู้ว่า จะคิดอะไร แต่เมื่อ คิดนึก ก็คิดนึกสิ่งที่เคยรู้มาแล้ว  มีใครไม่ คิด บ้าง ไม่มีทางเลย   แล้วคิดนั่นมาจากไหน ถ้าไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยมีสุขมีทุกข์ ในสิ่งนั้น ก็คงจะไม่คิดถึงสิ่งนั้นเลย.

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มได้ที่...

สัญญาความจำที่มั่นคง จะเป็นปทัฏฐาน คือเป็นเหตุใกล้ ที่จะให้สติเกิด

ขอเชิญคลิกฟังเพิ่มได้ที่...

สัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 21 เม.ย. 2562 06:47 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ