ผู้เพิ่งจากไป....คุณลุงนิภัทร พจนปฏิภาณ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  15 เม.ย. 2562
หมายเลข  30651
อ่าน  2,252

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อันเนื่องมาจากการจากไปของคุณลุงนิภัทร พจนปฏิภาณ วิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ สิริอายุได้ ๙๔ ปี จึงขอโอกาสประมวลภาพและธรรมบางส่วน พร้อมคลิปที่ระลึกที่จัดทำขึ้น มาบันทึกไว้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงใน ณ กาลครั้งหนึ่ง ของผู้ที่มีสมมุติบัญญัติในชาตินี้ว่า "นิภัทร พจนปฏิภาณ" ผู้ซึ่งบัดนี้ได้จากความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้ สู่ความเป็นบุคคลใหม่ในภพใหม่ ชาติใหม่แล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังกล่าว

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการที่คุณลุงได้บำเพ็ญแล้วในพระศาสนานี้ และขอย้อนรำลึกถึงบางวาระ ที่ ณ กาลครั้งหนึ่ง ทุกๆ คนได้มีโอกาสพบ และได้ฟังธรรม ตลอดจนความเกื้อกูลประการต่างๆ เพื่อความเข้าใจธรรมที่พระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง อันเป็นประโยชน์ยิ่ง ตามควรดังนี้ครับ

ท่านอาจารย์  อยากให้มีปัญญามากๆ กำลังอยากนั้นเป็นปัญญาหรือเปล่าคะ แล้วจะมากได้อย่างไร?
ผู้ถาม  ก็รู้หนทาง คือ ฟังไปเท่าที่มีเวลา มีโอกาส เป็นหนทางที่ทำให้ปัญญาค่อยๆ เจริญขึ้น ก็รู้หนทางเหมือนกัน แต่หนทางนั้นยาวไกลเหลือเกิน
ท่านอาจารย์  คุณนิภัทรทำให้สั้นได้ไหมคะ

นิภัทร  สงสาร การท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏฏ์ยาวสำหรับคนโง่  เราก็ต้องอย่างนี้ ได้นิดได้หน่อยก็ได้ แต่ความพอใจของเราไม่สิ้นสุด มันอยาก อยากก็เป็นธรรม ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรม  อยากมีความรู้ อยากก็เป็นธรรม ถ้าเรารู้ว่า อยากเป็นธรรม ก็เป็นความรู้แล้ว ไม่พอใจก็เป็นธรรม เรารู้ว่าไม่พอใจเป็นธรรม ก็เป็นความรู้แล้ว ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเรามีพื้น ที่ได้จากท่านอาจารย์ท่านแนะนำ ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรม แล้วเราก็ยังไปแสวงหาธรรมที่อื่น ที่จริงของที่มีอยู่ แต่เราไปหาสิ่งที่ไม่มี ไปนั่งเสียเวลาหาสิ่งที่ไม่มี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาอย่างนี้ ศึกษาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ ไม่ใช่สิ่งที่เรามองข้าม หรือละเลย เพิกเฉย

นิภัทร   อยากจะเข้าใจธรรม แต่อยากจะฝึกสมาธิใช่ไหมครับ จะฝึกนั่งทำไม นั่งก็นั่งไปเลย ไม่ต้องฝึก มีใครไปฝึกนั่งบ้าง นั่งมาตั้งแต่เกิด เด็กนั่งได้ก็นั่งแล้ว ไม่ต้องฝึก นั่งเลย ไม่เกี่ยวกับฝึกนั่งสมาธิ สมาธิเป็นเอกัคคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้ว แม้แต่หลับก็ยังมีเอกัคคตาเจตสิกเกิด สิ่งที่เราจะต้องรู้ ก็ไม่ใช่ไปฝึกนั่งสมาธิ ไปฝึกหาสิ่งที่ไม่มี สิ่งที่มีนั่นไม่หา สิ่งที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ ได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ ได้กลิ่นอยู่เดี๋ยวนี้ รู้รสอยู่เดี๋ยวนี้ ถูกต้องสัมผัสอยู่เดี๋ยวนี้ คิดนึกอยู่เดี๋ยวนี้ คำว่า “รู้แจ้ง” แจ้งอะไร รู้แจ้งโลกนี้ โลกนี้คืออะไร โลกนี้ในพระธรรมวินัยของพระอริยะก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เรียกว่า โลกนี้ โลกนี้ในวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู้แจ้งโลกนี้ ก็คือรู้แจ้งที่นี่ รู้แจ้งต้องมีสิ่งที่ให้รู้แจ้ง ไม่ใช่รู้โดยไม่มีสิ่งที่จะให้รู้ รู้แจ้งอะไร ก็รู้แจ้งตา มีรูปธรรมปรากฏ คือ วัณณรูป และจักขุปสาทก็เป็นรูป เป็นปสาทรูป แล้วก็มีจักขุวิญญาณก็เป็นจิต เป็นนาม 

สนทนาธรรม ณ พุทธคยา ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

รู้หรือยังว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ รู้ว่าเป็นธรรม เมื่อเป็นธรรมแล้ว ความเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มี ความเป็นตัวเป็นตนนั้นเป็นเรื่องหลังจากเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัส คิดนึกแล้ว ต่อจากนั้นก็มาคิดเอา คิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ มาคิดทีหลัง แต่ความรวดเร็วของธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏ เร็วจนกระทั่งติดกัน แยกไม่ออก เราก็สำคัญว่า การเห็นกับคนนั้นคนนี้เป็นอันเดียวกัน ไม่ใช่ เห็นก็อย่างหนึ่ง รู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ก็อีกอย่างหนึ่ง คนละทวาร คนละทางเลย ไม่ใช่ทางเดียวกัน ตาเห็นอย่างเดียว คือ เห็นสีเท่านั้น เห็นวัณณรูป เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา เห็นอย่างอื่นไม่ได้ เห็นโต๊ะ เห็นเก้าอี้ เห็นคน เห็นสัตว์ ก็เห็นไม่ได้ คน สัตว์ เก้าอี้ สิ่งของต่างๆ เป็นเรื่องที่คิดขึ้นภายหลัง เป็นทางมโนทวาร เป็นทางใจ 

เราก็พยายามที่จะศึกษาอย่างนี้ ไม่ต้องไปฝึกนั่งสมาธิ นั่งสมาธิ นั่งเท่าไร ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ แต่ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงประทับนั่งที่โพธิบัลลังก์แล้วได้ตรัสรู้ ไปเอาท่านมาเปรียบทำไมครับ เราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์ไม่เคยสั่งให้พระภิกษุนั่ง ไม่เคยสั่งว่า เธอต้องนั่งเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงนะ มีไหม อยู่ที่ไหน ไม่เคยมี เธอจงนั่งฝึกสมาธินะ อย่างนี้ไม่มี มีที่ท่านว่า เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ เพราะว่าผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง มี ท่านพูดไว้อย่างนี้ แต่คำว่า “สมาธิ” ในที่นั่นหมายถึงอะไร คือ สมาธิในมรรค ๘ สัมมาสมาธิ มรรคจะเกิดโดดๆ โดยไม่มีมรรคอื่นเกิดร่วมด้วยไม่มี สมาธิเกิด สติก็เกิด สัมมาทิฏฐิก็เกิด สัมมาสังกัปปะก็เกิด สัมมาสติก็เกิด สัมมาสมาธิก็เกิด เกิดพร้อมกัน ๕ มรรค เกิดพร้อมกัน และเมื่อครบจนถึงสามารถบรรลุมรรคผลได้เมื่อไร ที่เรียกว่า มรรคประชุมกันพร้อมเมื่อไร ก็ได้บรรลุมรรคผลทันที

อันนั้นไม่ต้องไปคิด เราคิดแต่ว่า ถ้าเราเข้าใจธรรม รู้จักธรรมที่เกิดขึ้นทำหน้าที่แต่ละขณะ แต่ละทวาร เนืองๆ บ่อยๆ ไม่ใช่วัน ๒ วัน เดือน ๒ เดือน ปี ๒ ปี ต้องเนืองๆ บ่อยๆ เป็นประจำ เพราะว่ามีอยู่ตลอด ตัวเราอยู่ตราบใด ธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ตราบนั้น ไม่ต้องไปเที่ยวหาที่ไหนเลย

ณ ธัมเมกขสถูป พาราณสี อินเดีย ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

ณ พระมหาเจดีย์รุวัน เวลิสยา ประเทศศรีลังกา มีนาคม ๒๕๕๓

สนทนาธรรม ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ กันยายน ๒๕๕๔

เพราะฉะนั้นท่านผู้นี้บอกว่า เวลาจิตฟุ้งซ่าน แต่ก็พยายามฟังธรรมให้รู้แจ้ง จิตฟุ้งซ่านก็เป็นธรรม รู้หรือเปล่าว่า จิตเป็นธรรม จะไปฟังธรรม จะไปฟังเสียงเฉยๆ ก็ไม่ได้ ขณะที่ฟังพระปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน นั่งฟัง แต่ท่านไม่ได้นั่งฝึกสมาธิ ขณะที่ฟัง เสียงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสธัมมจักกัปปวตนสูตร พระโกณฑัญญะและพระปัญจวัคคีย์อีก ๔ รูปก็ได้ยิน ได้ยินเป็นธรรม ท่านพูดตรงเลย ได้ยินเป็นธรรม คิดนึกขณะนั้นก็เป็นธรรม ก็เป็นธรรมอยู่ตลอด ฟังจบก็รู้แจ้งเลย ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่า นั่งนิ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะ จะรู้แจ้ง ไม่ใช่ สมาธิที่รู้แจ้งต้องเป็นสัมมาสมาธิ

สนทนาธรรม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

สนทนาธรรม ณ โกลด์เมาท์เท่น วังน้ำเขียว รีสอร์ท กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

ณ พระมูลคันธกุฎี สารนาท พราราณสี อินเดีย พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ณ พุทธคยา พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

 บ้านมิ่งโมฬี สวนผึ้ง ราชบุรี ๓๐ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๒๕๕๕

นิภัทร    ต้องมีฐานให้มั่นคง ปัฏฐาน คือ ฐาน คือ ความเข้าใจต้องมั่นคง สติถึงจะเกิดได้ ฐานก็ยังไม่มั่นคง ขึ้นไปก็พังซิครับ คือต้องมีฐานที่ให้สติเกิดระลึกรู้ ก็ไม่ไปจากอื่น คือ ความเข้าใจในชีวิตประจำวันนี่แหละ เรื่องเห็น เรื่องได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส ถูกต้องสัมผัส คิดนึก ต้องให้รู้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เห็นไปเปล่าๆ ได้ยินไปเปล่าๆ ได้กลิ่นไปเปล่า ๆ รู้รสไปเปล่าๆ ถูกต้องสัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็งเปล่าๆ คิดนึกก็เปล่าๆ ถ้าอย่างนี้แล้ว ฐานไม่มี สติก็เกิดไม่ได้ ฐานนี่ต้องให้แน่น มั่นคง

ประเทศพม่า ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ [มัณฑเลย์-พุกาม-ย่างกุ้ง-ชเวดากอง]

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ หน้าที่ ๗๓๘

ชราสูตรที่ ๖   

[๔๑๓] ชีวิตนี้น้อยนัก สัตว์ย่อมตาย  แม้ภายใน ๑๐๐ ปี ถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่(๑๐๐ ปี) ไซร้  สัตว์นั้น ก็ย่อมตาย แม้เพราะชราโดยแท้แล.                   

ชนทั้งหลาย ย่อมเศร้าโศก เพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเรา สิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของเที่ยง ไม่มีเลย

.........

๑๘ เม.ย.๖๒ ขอเชิญร่วมการฌาปนกิจอาจารย์นิภัทร พจนปฏิภาณ

กำหนดการฌาปนกิจ อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ บางเขน เมรุ ๑

๑๓.๐๐ น. สนทนาธรรม

๑๓.๔๐ น. พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา กล่าวระลึกถึง อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ

๑๓.๕๐ น. ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลแด่ อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ

๑๔.๐๐ น. ฌาปนกิจ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nataya
วันที่ 16 เม.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการที่ท่านอาจารย์นิภัทรได้กระทำแล้ว 

และข้าพเจ้าขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในอดีตอนันตชาติ กระทั่งปัจจุบันชาติ โดยยิ่งด้วยกุศลที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอันประสริฐสุดของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้นำมาถ่ายทอดให้ข้าพเจ้าได้ประจักษ์นี้ ขอกุศลเหล่านั้นได้ถึงท่านอาจารย์นิภ้ทร ผู้ได้ไปปฏิสนธิ ณ ภพใดภพหนึ่งนั้นแล้วด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขออุทิศส่วนกุศลให้ท่านอาจารย์นิภัทร พจนปฏิภาณด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ด้วยกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าพเจ้าขออุทิศแด่คุณลุง นิภัทร ขอท่านมีจิตโสมนัสยินดีและอนุโมทนาด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chvj
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วแด่

อาจารย์ นิภ้ทร พจนปฏิภาณ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
มกร
มกร
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

ชราสูตรที่ ๖   

     [๔๑๓] ชีวิตนี้น้อยนัก สัตว์ย่อมตาย แม้ภายใน ๑๐๐ ปี ถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่(๑๐๐ ปี) ไซร้ สัตว์นั้น ก็ย่อมตาย แม้เพราะชราโดยแท้แล.                   

     ชนทั้งหลาย ย่อมเศร้าโศก เพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเรา สิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของเที่ยง ไม่มีเลย

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 16 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาคุณความดีของอาจารย์นิภัทรที่ได้กระทำแล้วทุกประการคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
thilda
thilda
วันที่ 16 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในคุณความดีของคุณลุงนิภัทร พจนปฏิภาณค่ะ ขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติแด่คุณลุงนิภัทร ขอให้คุณลุงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 16 เม.ย. 2562

เสียงท่านอาจารย์นิภัทร ได้ยินบ่อยๆในเทปธัมมะ และใน"ฟังธรรมออนไลน์บ้านธัมมะ" กราบอนุโมทนา ขอบุญกุศลนี้ให้ท่านสู่สุขคติด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอกราบอนุโมทนาในบุญทั้งหลายที่คุณลุงนิภัทรได้กระทำแล้ว

ขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วแด่คุณลุงนิภัทรผู้ล่วงลับ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายที่คุณลุงนิภัทรได้กระทำแล้ว

และขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วแด่คุณลุงนิภัทร ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของ อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ ขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอคุณลุงนิภัทร จงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 16 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของ อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ ขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอคุณลุงนิภัทร จงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขออุทิศกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันแด่อาจารย์นิภัทร พจนปฏิภาณ ขอท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีและอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ssuwannasri
ssuwannasri
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขอกราบอนุโมทนาคุณความดีและบุญกุศลทั้งหลายของท่านอาจารย์นิภัทร พจนปฏิภาณที่ท่านได้กระทำไว้แล้ว ด้วยกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขออุทิศแด่ท่านอาจารย์นิภัทร พจนปฏิภาณผู้ล่วงลับในครั้งนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 16 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของ อาจารย์นิภัทร พจนปฏิภาณ

ขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขออาจารย์นิภัทธ จงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

ขอกราบขอขมากรรมหากเคยประมาทพลาดพลั้งต่ออ.นิภัทร พจนปฏิภาณด้วยเทอญ

อุษา ศรีสมบูรณ์

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ด้วย กุศล และความดี ทั้งหมด ที่ ข้าพเจ้า ได้ กระทำ ไว้แล้ว ใน อดีตชาติ อนันตชาติ ขอ อุทิศ ส่วน กุศล ให้ แด่ คุณลุง นิภ้ทร พจนปฏิภาน 

มี จิต โสมนัส ยินดี อนุโมทนา เถิดเจ้าค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 16 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของ อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ ขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้ว แด่อ. นิภัทร ขอท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
yupa
วันที่ 16 เม.ย. 2562

ขออุทิศส่วนกุศล แด่คุณลุงนิภัทร  พจนปฏิภาณ ผู้จากไป ค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
kullawat
วันที่ 16 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในคุณความดีของคุณลุงนิภัทร พจนปฏิภาณค่ะ
ขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติแด่คุณลุงนิภัทร
ขอให้คุณลุงนิภัทรมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
laddawanchr
laddawanchr
วันที่ 17 เม.ย. 2562

ขอกราบอนุโมทนาในความเมตตาของคุณลุงนิภัทร พจนปฏิภาณ ผู้พากเพียรกล่าวธรรมะให้ผู้ฟังได้มีสติ เข้าใจในธรรมะมาเป็นระยะเวลายาวนาน ขออุทิศกุศลที่เกิดขึ้นแด่คุณลุงผู้มีพระคุณเกื้อกูลความเข้าใจในธรรมะตลอดมา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 17 เม.ย. 2562

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลทั้งหลาย ของคุณลุงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
siraya
วันที่ 17 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในคุณความดีของ อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ และ 
ขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วแด่ อ.นิภัทร  ขอ อ.นิภัทรมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
daeng
daeng
วันที่ 17 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของ อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ ขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้ว แด่อ. นิภัทร ขอท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Thanan
Thanan
วันที่ 17 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของ อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ ขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้ว แด่อ. นิภัทร ขอท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 18 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณตานิภัทร พจนปฏิภาณ ขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แล้วตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ แด่คุณตานิภัทรผู้ล่วงลับในครั้งนี้ ขอคุณตานิภัทรจงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 เม.ย. 2562

ด้วยความระลึกถึงความดีของคุณลุงนิภัทร
กราบอนุโมทนาในความดีของคุณลุงนิภัทร
และขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณลุงนิภัทรด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
Tikky
วันที่ 19 เม.ย. 2562

กราบอนุโมทนาคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
วิริยะ
วันที่ 20 เม.ย. 2562

ขออุทิศส่วนกุศลให้แด่ท่านอาจารย์ นิภัทร พจนปฏิภาณ ขอให้ท่านอาจารย์ได้มีจิตอนุโมทนาในบุญกุศลที่ดิฉันได้เคย ให้ทาน ได้ฟังพระธรรมจากที่มูลนิธิ ด้วยค่ะ ขอกราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
wittawat
วันที่ 21 เม.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

      ขอกราบท่านอาจารย์นิภัทร ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี เป็นอาจารย์วิทยากรที่ให้ความรู้แก่อนุเคราะห์แก่ผู้เข้าใจผิดเรื่องการทำสมาธิ ท่านเป็นผู้ฟังพุทธพจน์มาก และแสดงพุทธพจน์เป็นอย่างมากแก่ผู้ฟังธรรม ท่านได้แสดงแนวทางการอบรมเจริญปัญญาที่ถูกต้อง และคำพูดที่ท่านอาจารย์นิภัทรเคยกล่าว และผมก็จำได้อยู่เสมอคือ ธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหน กำลังมีปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ให้ระลึกศึกษา
      กระผมได้ประโยชน์จากการฟังจากท่านอาจารย์นิภัทร และความกรุณาของท่านมาก ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญแก่ท่านอาจารย์ และการจากไปของท่านเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงการจากไปที่จะต้องมีกับตนเองในไม่ช้า ให้ระลึกถึงการอบรมเจริญกุศล ที่จะเป็นที่พึ่งเดียวคือ ความเข้าใจธรรม พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เลิศที่สุด

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 28 เม.ย. 2562

ขอร่วมระลึกถึงคุณความดีและอนุโมทนาในกุศลทั้งปวง

 

พร้อมทั้งขอบคุณ คุณวันชัย ที่เผื่อแผ่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดกุศลจิตด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 28 เม.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่าน อ.นิภัทร พจนปฏิภาณ

ขออุทิศส่วนกุศลทุกประการที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบัน แด่ ท่าน อ. นิภัทร ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 13 พ.ค. 2562

กราบอนุโมทนาในคุณความดีของคุณลุงนิภัทร พจนปฏิภาณ เป็นท่านหนึ่งที่ผมได้ทวนฟังคำสนทนาของท่านและคณะวิทยากรหลายรอบ และเพียงชั่วเวลาขณะหนึ่งที่ระลึกในคำสนทนาของคุณลุง เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เริ่มเข้าใจในพระธรรมที่แท้จริง และเริ่มสนใจการฟังสนทนาธรรมมากขึ้น จนกระทั่งได้มีโอกาสและมาฟังสนทนาพระธรรมที่มูลนิธิ

ขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติแด่คุณลุงนิภัทร ขอคุณลุงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนา ในบุญกุศลนี้ ด้วยครับ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
Surasak_sun
Surasak_sun
วันที่ 15 พ.ค. 2562

อนุโมทนา​ในกุศลกรรมที่คุณลุงได้ประกอบแล้วด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ