ทำบุญ อนุโมทนาบุญ
 
apiwit
apiwit
วันที่  13 เม.ย. 2562
หมายเลข  30642
อ่าน  132

ผมเคยไปฟังเทศน์ที่วัด พระท่านสอนว่าการทำบุญนั้นถ้าผู้ทำเก็บไว้เฉย ๆ ไม่บอกต่อถือว่าเป็นการทำบุญที่คับแคบ เหมือนเราจุดเทียนขึ้นเล่มเดียวแสงสว่างมันก็ยังน้อย แต่ถ้าเราทำบุญแล้วบอกต่อให้คนอื่นมาอนุโมทนาก็เหมือนเราจุดเทียนขึ้นมาแล้วเอาเทียนเล่มนั้นไปจุดต่อเล่มอื่น ๆ ทำให้พลังของแสงสว่างมันมากขึ้น ดังนั้น ทุกครั้งที่ผมไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามเช่นให้วัตถุสิ่งของ ผมก็จะเที่ยวไปป่าวประกาศให้คนอื่นรับรู้ว่าวันนี้กระผมทำความดีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้น เพื่อที่คนอื่นจะได้อนุโมทนา เพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่นี้มันน่าจะตรงกับสิ่งที่พระท่านสอน แต่ผมก็ชักไม่มั่นใจว่ามันจะตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ บางครั้งการทำอย่างนี้ก็ดูเหมือนเป็นการโอ้อวดตนเองว่าตนนั้นเป็นคนดี ทำให้บางคนอาจรู้สึกหมั่นไส้ ผมเลยอยากขอให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะครับว่า ที่ผมทำอยู่นั้นมันถูกต้องไหม ตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 เม.ย. 2562 07:25 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑
หน้า   ๔๒๙   

"เมื่อบุคคลให้ทาน กระทำการบูชาด้วยของหอมเป็นต้น  แล้วให้ส่วนบุญว่า  ขอส่วนบุญ      จงมีแก่บุคคลชื่อโน้น     หรือว่า   ขอส่วนบุญจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย  ดังนี้ พึงทราบว่า   เป็นบุญกิริยาวัตถุอันเกิดแต่การให้ส่วนบุญ"

----------------------

ประโยชน์อยู่ที่ความเข้าใจว่า บุญ คืออะไร บุญคือสภาพจิตที่ปราศจากกิเลสอกุศล  อันเป็นการชำระจิตของตนให้สะอาด ซึ่งจุดประสงค์ของการบอกบุญในประเด็นที่กล่าวถึง นั้น   ก็เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับรู้แล้วเกิดกุศลจิตอนุโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลของผู้ที่ได้บอกกล่าวในบุญที่ได้กระทำ ซึ่งจิตขณะนั้นมุ่งเพื่อให้บุคคลอื่นเกิดกุศลจิตอนุโมทนาในความดีหรือบุญนั่นเอง  และที่ไม่ควรลืม คือ บุญ เป็นสภาพธรรมที่เราไม่สามารถหยิบยื่นให้คนอื่นได้  ไม่สามารถนำมาฝากใครต่อใครได้  แต่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตของบุคคลนั้นๆ ว่า เป็นอย่างไร กุศลจิตเกิดหรือไม่เกิด เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องการเจริญกุศลที่เราได้กระทำ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 15 เม.ย. 2562 00:04 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ