มุงตรงต่อความจริง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  14 เม.ย. 2562
หมายเลข  30643
อ่าน  76

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    พระธรรมที่ทรงแสดงเมื่อไหร่ เป็นความจริงเมื่อนั้น และสิ่งที่ประเสริฐที่สุดตลอดชีวิตในสังสารวัฏฏ์ ก็คือ ความจริง ถ้าไม่รู้ความจริง ไม่มุ่งตรงต่อความจริง ไม่เคารพความจริง ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมได้ เพราะว่าเป็นเรา ความจริงไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นต้องมีการเข้าใจธรรมจริงๆ จนกระทั่งรู้ว่า หนทางเดียวที่จะทำให้รู้ว่า ทุกคนที่เห็นโทษของกิเลส สามารถจะหมดกิเลสได้เมื่อมีความรู้ตามความเป็นจริง และก็รู้จักตัวจริงของธรรม จนกระทั่งรู้ว่า ธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราไปทำอย่างอื่นเลย ไม่ใช่ไปนั่งขวนขวาย ไปไม่รู้ ในเมื่อมี สิ่งที่กำลังปรากฏ เพราะเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้ จิตมี เกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะ แล้วจะเป็นอะไรได้ ไหม เป็นเราก็ไม่ได้ เป็นคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้ เกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็ทำกิจของจิตตามประเภทนั้นๆ  ไม่มีใครไปบอกจิตให้ทำกิจนี้ อย่าทำกิจนั้น มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นไป  เพราะฉะนั้น ธรรมสำหรับให้เข้าใจให้ถูกต้องว่า เป็นธรรมแต่ละลักษณะ ฟังจนกว่าจะเข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ...


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ