มะเร็งในช่องท้องอยู่ที่ไหน
 
nattawan
nattawan
วันที่  8 เม.ย. 2562
หมายเลข  30615
อ่าน  286

     มะเร็งในช่องท้องอยู่ที่ไหน  ถามแปลกนะ  ก็อยู่ที่ท้องน่ะสิ  ไม่เห็นน่าจะถามเลย  แต่นั่นคือความคิดของคนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะ  ข้อความนี้จึงเตือนใจทุกคนที่ยังมีความกลัวโรคภัยเพราะความไม่รู้ความจริงซึ่งยากยิ่งที่จะหมดความกลัวจริงๆ ได้  เพราะความจริงจริงๆ รู้ได้ยากยิ่ง  

     มะเร็งอยู่ที่ไหน  กำลังคิด  โลก ๖ โลกถ้ายังไม่รู้ความจริงของโลกแต่ละโลกทั้ง ๖ โลกก็รวมกันเป็นมะเร็งอยู่ในช่องท้อง  แต่เมื่อกี๊ถามว่าเห็นอะไร..บอกว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้  ยังไม่ได้คิดนึกว่าเป็นอะไร  นี่คือความรวดเร็วของเจตสิก ๗ ซึ่งเกิดกับจิตหนึ่งขณะซึ่งทำกิจเห็น  สามารถเพียงแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้  แต่คิดไม่ได้  จะไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่ได้  เพราะเป็นสภาพธรรมะต่างขณะกัน  ด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นแล้วสัญญาเจตสิกจำสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเป็นรูปร่างสัณฐาน  ก็รู้ว่าเป็นช่องท้องก็ได้ขณะนั้น  หรือเห็นท้องก็ได้ตามการนึกคิดของรูปร่างสัณฐานของสิ่งนั้น  แล้วก็จำไว้  ถ้าไม่คิดเลยก็มีเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏ  ไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้น  เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้  แล้วเวลาได้ยินเสียงที่ยังไม่ได้คิด  ก็คือมีธาตุที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียง  แต่เวลาคิดก็ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยิน  ขณะนั้นคิดเพราะจำ  แล้วก็คิดเรื่องต่างๆ เพราะฉะนั้นเป็นโลกแต่ละโลกซึ่งเกิดดับสืบต่อกัน

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 เม.ย. 2562

มะเร็งอยู่ที่ไหน กำลังคิด โลก ๖ โลกถ้ายังไม่รู้ความจริงของโลกแต่ละโลกทั้ง ๖ โลกก็รวมกันเป็นมะเร็งอยู่ในช่องท้อง    

   ....ขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
s_sophon
วันที่ 15 เม.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ