ฟังในฝัน
 
nattawan
nattawan
วันที่  8 เม.ย. 2562
หมายเลข  30611
อ่าน  169

     ความเข้าใจขั้นการฟังเป็นการเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏ  แต่ยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังจริง ๆ ก็เหมือนกับการฟังในฝัน  ซึ่งจะต้องฟังและฟังต่อไปโดยไม่ใช่ความหวังความต้องการจนกว่าปัญญาจะเกิดรู้ตรงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริง ๆ จึงจะเริ่มตื่นนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วก็หลับต่อไปอีก

     ถ้าฟังมานาน..นานมากแสนกัปป์สงสัยไหม!!!  สิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับ  อย่างท่านพระสารีบุตรได้ฟังท่านพระอัสสชิพูดถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้น  แต่ถ้าไม่ได้สะสมความเข้าใจถูก  แล้วแต่แต่ละท่านขณะนี้ก็จะรู้ด้วยตนเองว่าสะสมความเข้าใจเรื่องราว  แต่ลักษณะของสภาพธรรมะจริง ๆ ก็ยังไม่ปรากฏเหมือนยังไม่ตื่น  ได้ฟังเหมือนฟังในฝัน  กำลังหลับแล้วก็ได้ยินแต่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะหรือสภาพธรรมใดจะชื่อว่าตื่นหรือ!!  ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเหมือนเดิม  ยังคงเป็นเราฟังธรรมะเหมือนเดิม  ยังเป็นเราเริ่มจะเข้าใจธรรมะ..แต่ว่าลักษณะของธรรมะจริง ๆ ที่ปรากฏขณะนั้นไม่ได้รู้เฉพาะทีละอย่าง..ไม่ได้ตื่นขึ้นมารู้แข็งขณะหนึ่งในสังสารวัฏแน่นอนเพราะแข็งปรากฏ  ชอบก็เป็นขณะหนึ่งในสังสารวัฏ  สังสารวัฏก็คือการเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างคั่น  วนเวียนเดี๋ยวเห็น..ได้ยิน..ได้กลิ่น..ลิ้มรส..รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส...จริงหรือเปล่า!!!  ก็คือฟังแล้วค่อย ๆ เข้าใจขึ้น  ก็จะรู้ว่าจะไปทำอะไรที่ไหน  ไปคิดว่าจะรู้ยังไง  ก็คือคิดแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏและฟังเพื่อจะเข้าใจมั่นคงจริง ๆ ว่าขณะนี้ธาตุรู้มีแน่  ไม่ใช่มีแต่เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะธาตุรู้กำลังเห็น  ธาตุรู้คือได้ยินมีแน่เพราะเสียงปรากฏ  เสียงปรากฏเมื่อใดต้องมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงที่เป็นธาตุรู้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นในขณะนั้นรู้ลักษณะของเสียงที่ปรากฏ  ถ้าฟังแล้วเข้าใจก็จะรู้ว่ากำลังรู้เรื่องแต่ไม่ใช่เข้าใจลักษณะที่กำลังได้ยินหรือลักษณะของเสียง  จนกว่านานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ปัจจัย  สามารถจะค่อย ๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ไม่สงสัย  สามารถที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเรา  กว่าจะถึงวันนั้นก็คือการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูก  ซึ่งถ้าชาตินี้ไม่มี  จะไปเอาความเห็นถูกนั้นมาจากไหน

     แต่ละชาติ ๆ ก็คือสะสมอะไรบ้างและทุกอย่างก็ผ่านไป  อะไรบ้างที่สะสมมาแต่ละขณะในชีวิตจริงที่ผ่านไป ๆ  นี่ก็ทำให้สามารถที่จะค่อย ๆ เข้าใจธรรมะด้วยการละความยึดถือว่าเป็นตัวตน  ไม่ใช่ด้วยความต้องการว่าเมื่อไหร่เราจะรู้อย่างนี้  นั่นก็คือไม่ได้เข้าใจธรรมะ

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่งเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ