ไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
nattawan
nattawan
วันที่  5 ม.ค. 2562
หมายเลข  30358
อ่าน  142

     การรู้แจ้งอริยสัจธรรม  ต้องมีความเข้าใจคุณค่าอย่างยิ่งของปัญญา

     ถ้าไม่รู้จักธรรมะ  ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เข้าใจธรรมะเมื่อไหร่  จึงรู้จักว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้  ว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะ  เกิดเพราะเหตุปัจจัย   ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้น  ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน ๆ เปลี่ยนไม่ได้  เกิดขึ้นแล้วดับไป  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร

     ธรรมะทั้งหมดเพื่อเข้าใจ  เข้าใจก็ไม่ใช่เรา  เป็นธรรมะที่ไตร่ตรองเข้าใจ  ไม่ใช่เรา

     ไม่มีเรา  ไม่ใช่เรา  แต่มีธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรม  

     ฟังธรรมบ่อย ๆ เข้าใจขึ้น ๆ ตรงขึ้น  โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไปทำ  ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา  เราจะไปทำอะไรได้

     ธรรมะละเอียด  ผู้ไม่รอบคอบไม่สามารถเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่เกิดตามธรรมดา คือความเป็นไปของธรรมะนั้น ๆ ถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นเป็นไปก็เกิดขึ้นเป็นไปไม่มีใครไปบังคับ

     คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้ความมืดเพราะไม่รู้  ค่อย ๆ มีแสงสว่างเกิดขึ้น  นำไปสู่ปัญญาที่เข้าใจธรรมะถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

     กราบบูชาคุณและอนุโมทนาท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์

     

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 ม.ค. 2562 16:12 น.

ถ้าไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

....ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ....

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ