ความเข้าใจไม่ใช่เรา
 
nattawan
nattawan
วันที่  26 ก.ย. 2561
หมายเลข  30124
อ่าน  176

     ความโกรธมีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏ  ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและถ้าไม่มีจิตรู้อะไรก็ไม่ปรากฏ

     ฟังเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เรา  สะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อย  ไม่ใช่เราจะรู้  แต่ความเข้าใจค่อย ๆ ทำกิจละความไม่รู้  ค่อย ๆ คลายความไม่รู้ที่มีมากมายมหาศาล  ความเข้าใจไม่ใช่เรา  ที่จะประจักษ์แจ้งการเกิดดับไม่ใช่เรา  เริ่มรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนและค่อย ๆ เข้าใจขึ้น  ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาได้ไหม!!  จะเป็นสัมมาสติได้ไหม!!  ฟังและค่อย ๆ เข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้ความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่ง  ชั่วคราวแสนสั้น  ไม่ใช่เรา  เพราะฉะนั้น  ต้องฟังจนกว่าพอคิดก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะอะไร..คิดไม่ใช่เห็น..เข้าใจไม่ใช่เรา...

     ถ้าชาตินี้ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กำลังได้ฟัง  ชาติหน้าจะรู้จักได้ไหม!!  ไม่ได้เลย  เพราะฉะนั้น  เริ่มรู้จักแม้พระองค์จะปรินิพพานแล้ว  แต่พระปัญญาคุณปรากฏกับผู้ที่เข้าใจธรรมะว่า  ปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ของคนอื่นนอกจากผู้ได้บำเพ็ญบารมีและได้ตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง  ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังคำของพระองค์...ฟังเพื่อละ

 

     กราบบูชาคุณท่านอ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ    


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ