แล้วแต่เหตุปัจจัย
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่  4 ต.ค. 2561
หมายเลข  30142
อ่าน  124

เรียน  ท่านวิทยากร 

        เรามักกล่าวว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย ขอเรียนถามว่าถ้าเราเห็นผู้ที่เดือดร้อนมาขอข้าวรับประทาน เราปฏิเสธไป ทั้งๆที่สามารถช่วยได้ เราก็จะกล่าวว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย และการฟังพระธรรมเราก็สามารถขวนขวายหาฟังได้ถ้าเราจะฟัง แต่ก็ไม่ฟัง โดยกล่าวว่าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็ได้ฟังเอง การกล่าวเข่นนี้จะถูกต้องหรือไม่ หรือต้องรอให้เหตุปัจจัยพร้อมก่อนจะทำ ถ้าเช่นนั้นการที่เราเกิดมาก็เพราะเหตุปัจจัยแสดงว่าไม่ต้องทำอะไรรอเหตุปัจจัยอย่างเดียวใช่หรือไม่ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ต.ค. 2561 10:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก็ต้องรู้ว่ามีอะไร มีเรา หรือ มีธรรม เพราะฉะนั้นก็มีแต่ธรรมไม่มีเราที่จะทำ หรือ ไม่ทำ ธรรมต่างหากที่ทำหน้าที่ จะช่วยหรือไม่ช่วย ก็เป็นไปตามธรรม และเป็นไปตามเหตุปัจจัย อกุศลเกิด ก็ไม่ช่วยก็เป็นไปตามเหตุที่สะสมมาเช่นนั้น และ บางคนก็ช่วยก็เพราะธรรม คือ กุศลธรรมเกิดทำหน้าที่ เป็นไปตามธรรมตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการกล่าวว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นไปตามธรรมทำหน้าที่เอง จะช่วยหรือไม่ช่วย ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ต.ค. 2561 22:17 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ทุกขณะ เป็นธรรม  เป็นสิ่งที่มีจริง ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้น  สิ่งใดที่เกิดขึ้น ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นได้  แต่สิ่งนั้นเกิด เมื่อมีเหตุปัจจัย อาศัยกันและกันปรุงแต่งกันและกันให้เกิดขึ้นเป็นไป   แม้แต่ความคิดอย่างนั้นๆ  ก็คือ ธรรมที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัย ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ