การไม่เจตนา แต่ทำให้ผู้อื่น ทุกข์กายทุกข์ใจ หรือถึงชีวิต เป็นกรรมไหม และต้องรับผลมากน้อยเพราะอะไร
 
ekachai29
ekachai29
วันที่  8 ต.ค. 2561
หมายเลข  30147
อ่าน  187

ตัวอย่างเช่น

1.ขับรถไปทำงานเหยียบกบตาย โดยที่ไม่รู้เลย ไม่เห็นไม่ได้ยิน ไม่ประมาท และมีสติดี

2.ไปเดินห้างกับแฟน  แฟนเก่าที่เพิ่งเลิกไปเขาเห็น เขาทุกข์ใจเศร้าใจ กับภาพบาดตา จนผูกคอตายโดยเราไม่รู้ว่าเขาเห็น  

3.พระฉัน อาหารที่ปรุงจากการฆ่าเพื่อมาถวายแก่ท่านโดยตรงจากการตั้งใจของผู้ฆ่า โดยพระท่านไม่รู้

4.เจตนาดีซื้อยาบำรุงไป ให้แม่ทานเพื่อสุขภาพจะได้ดี แต่แม่แพ้ยา 4.1 แค่เป็นผื่น  4.2 เสียชีวิต 4.1 และ 4.2 ให้ผลกรรมต่างกันไหม

 

ช่วยให้ความรู้ผมด้วยนะครับ   หากคำถามเป็นอจินไตย ขออภัยด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ต.ค. 2561 10:28 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บาปไม่บาปสำคัญที่เจตนาเป็นสำคัญ หากไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นทุกข์ แม้การกระทำนั้นจะให้ผู้อื่นทุกข์ใจหรือทุกข์กายด้วยก็ตาม ก็ไม่ชื่อว่าทำบาป แต่ ทุกข์ใจเกิดจากกิเลสของผู้นั้นเอง เพราะฉะนั้น กรรม คือ เจตนาเป็นสำคัญครับ ต

 เรื่อง บาปไม่บาปอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญ 

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 103
                
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน]

 

           ลำดับนั้น     พระเถระ    (ถวายวิสัชนา)       ให้พระราชาทรงเข้าพระทัยเนื้อความนี้ด้วยพระสูตรนี้ว่า       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ! เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม  บุคคลคิดแล้ว     จึงกระทำกรรมด้วยกาย   วาจา   ใจ๑   ดังนี้. เพื่อแสดงเนื้อความนั้นนั่นแล     พระเถระจึงนำติดติรชาดกมา   ( เป็นอุทาหรณ์)     ดังต่อไปนี้.

           ขอถวายพระพร     มหาบพิตร   !   ในอดีตกาล   นกกระทาชื่อ    ทีปกะ เรียนถามพระดาบสว่า
 
                             ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  !        นกเป็นอันมาก  

                เข้าใจว่า        ญาติของพวกเราจับอยู่แล้ว   จึงพา

                กันมา นายพรานอาศัยข้าพเจ้า(นกต่อ)ย่อมถูกต้อง

                กรรม             เมื่อนายพรานอาศัยข้าพเจ้าทำบาป

                นั้น       ใจข้าพเจ้า      ย่อมสงสัย ว่า      (บาปนั้น

                จะมีแก่ข้าพเจ้า หรือหนอ ?).

                พระดาบส   ตอบว่า     ก็ท่านมีความคิด ( อย่างนี้ )     หรือว่า ขอนกทั้งหลายเหล่านี้มา   เพราะเสียง     และเพราะเห็นรูปของเราแล้วจงถูกแร้ว หรือจงถูกฆ่า

                  นกกระทา   เรียนว่า ไม่มี  ท่านผู้เจริญ

ลำดับนั้น  ดาบสจึงให้นกกระทานั้นเข้าใจยินยอมว่า    ถ้าท่านไม่มีความคิดไซร้  บาปก็ไม่มี     แท้จริง กรรมย่อมถูกต้องบุคคลผู้คิดอยู่เท่านั้น หาถูกต้องบุคคลผู้ไม่คิดไม่

                         ถ้าใจของท่าน  ไม่ประทุษร้าย (ใน

              การทำความชั่ว)   ไซร้    กรรมที่นายพราน

              อาศัยท่านกระทำ  ก็ไม่ถูกต้องท่าน  บาปก็

              ไม่ติดเปื้อนท่าน    ผู้มีความขวนขวายน้อย

              ผู้เจริญ  (คือบริสุทธิ์).

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ekachai29
ekachai29
วันที่ 20 ต.ค. 2561 01:20 น.

ขอบคุณ คุณ paderm  ที่แนะนำคับ เข้าใจแล้วคับ ผมก็คิดแบบนั้นละคับ    เพียงแต่ลังเลเพราะเคย มีบางท่านบอกว่า แม้ไม่เจตนา  ไม่มีใจคิดทำร้าย ก็บาป และเป็นกรรมต่อกัน แต่ไม่มาก  คิดแบบนี้ ขัดใจผม แต่ได้รู้จากคุณ paderm ซึ่งผมคิดแบบที่คุณอธิบาย แล้วถูกจริต  ขอเชื่อแบบนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันคับ    หากมีท่านใดแนะนำเพิ่มเติมต่างออกไปค่อยว่ากันอีกทีครับ  ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ