ใช่คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
 
kullawat
วันที่  9 ต.ค. 2561
หมายเลข  30150
อ่าน  400

เรียนท่านวิทยากร

มีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อออนไลน์ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ดังนี้

พระพุทธองค์ตรัสว่า "
บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ"

1. ใบหน้าเป็นทาน : สามารถให้รอยยิ้มความสดใส

2. วาจาเป็นทาน : พูดให้กำลังใจ ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก

3. จิตใจเป็นทาน : สามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ

4. ดวงตาเป็นทาน : ใช้แววตาแห่งความหวังดีความโอบอ้อมอารีย์ให้กับผู้อื่น

5. กายเป็นทาน : สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ไม่ทราบว่าข้อความนี้จริงหรือไม่คะ ถ้าจริงมาจากพระสูตรใดคะ  กราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ต.ค. 2561 10:29 น.

ไม่มีการแสดงไว้ในพระไตรปิฎก ที่แสดงไว้ 5 ประการ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 23 ต.ค. 2561 18:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ