ธรรมโอสถ
 
nattawan
nattawan
วันที่  1 ส.ค. 2561
หมายเลข  29967
อ่าน  205

     จิต คือ ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์  เมื่อมีอกุศลเจตจิตเกิดกับจิต ๆ นั้นก็มีโรค คือ กิเลส  โรคที่สำคัญคือ โลภะ  โทสะ  โมหะ  ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ต้องมีอกุศลเจตสิกเกิดกับจิตตามสมควร ตามส่วน ( พระอนาคามี  พระสกทาคามี  พระโสดาบัน  กัลยาณปุถุชน  ปุถุชน) 

     โรคทางจิต/ใจเกิดตลอดเวลา  เว้นพระอรหันต์เท่านั้น  โรคทางจิตเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่มีความเข้าใจพระธรรม  และมีกิเลสที่สะสมมาในจิตมาก  พร้อมหรือยังที่จะรับธรรมโอสถ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนแพทย์  พระธรรมเหมือนยา  ผู้ป่วยที่ได้รับยาแล้วหายจากโรคทางใจ  และเมื่อไม่มีโรคทางใจเลยก็ไม่ต้องเกิดมามีโรคทางกายอีก คือ สาวกผู้ฟังธรรม

     กลัวโรคซึมเศร้าโรคเดียวหรือ!!  เดี๋ยวนี้ก็เป็นโรค  โรคประจำวันกลัวไหม!!!!  กลัวโรคสุขสำราญรื่นเริงบันเทิงไหม!!  มีใครกลัวบ้าง!!  ไม่รู้จักโรคจริง ๆ เพราะฉะนั้น  ต้องเข้าใจว่าโรคมีคือโรคของจิต  ใครก็รักษาไม่ได้ถ้าไม่รู้  โรคจิตคืออกุศลทุกประเภท  ไม่มีใครพ้นจากโรคเลยจนกว่าจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง  โรคที่น่ากลัวไม่ว่าจะเกิดชาตืไหนภพไหนก็มีโรคประจำคือโรคไม่รู้ ทำให้มีโรคอื่นเพิ่มเติมอีก  ต้องรักษาที่ต้นตอ  โรคกายเป็นเฉพาะชาตินี้  แต่โรคจิต  อกุศลทั้งหลายสะสมมานานและไม่เห็นภัยว่าโรคนี้น่ากลัวและสะสมเพิ่มอีก 

     ไม่มีแพทย์ไหนที่จะเหนือพระสัมมาามพุทธเจ้าเพราะทรงรักษาได้ทุกโรค  ยาที่ประเสริฐที่สุดคือความเข้าใจที่ถูกต้องที่สามารถกำจัดโรคไม่รู้ได้  จะรักษาโรคมะเร็ง  โรคซึมเศร้า  หรือโรคติดข้อง!!!

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ