มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อเข้าใจ
 
nattawan
nattawan
วันที่  3 ส.ค. 2561
หมายเลข  29974
อ่าน  221

     รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เข้าใจธรรมะถูกต้องจากการฟังคำของพระองค์  ถ้าจะเข้าใจธรรมะ  หนทางเดียวคือฟังและเข้าใจขึ้น  ขณะที่เข้าใจละความไม่รู้  ฟังธรรมด้วยความเคารพ  ไม่คิดเอง  นอกจากไตร่ตรองคำที่ได้ฟัง  ค่อย ๆ เข้าใจขึ้น  อดทน  เข้าใจว่าสิ่งที่มีประเสริฐเมื่อเข้าใจถูกต้อง  เข้าใจถูกว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไร!!

     ฟังไว้  สะสมความเข้าใจไว้  ไม่หวัง  ไม่รีบร้อน  ไม่เร่ง  เหตุย่อมสมควรแก่ผล  เมื่อเหตุพร้อมใครก็ยับยั้งผลไม่ได้  ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริง  ธรรมะยากและลึกซึ้งต้องรู้ได้ด้วยปัญญา  ปัญญาเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง

     มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อเข้าใจ

     อยู่เป็นสุข  อยู่อย่างไรจึงจะอยู่เป็นสุข!!

     อยากเป็นสุขหรืออยากเข้าใจ!!!!

     บุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรม  มีใจผ่องใส  ย่อมอยู่เป็นสุข  บัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อ  (คาถาธรรมบท)

     มีเราแสนสุขทุกประการ  กับไม่มีเราด้วยความเข้าใจที่มั่นคง  อะไรเป็นสุขที่ดีกว่า!!

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ