พระธรรมลึกซึ้งเห็นได้ยาก
 
nattawan
nattawan
วันที่  31 ก.ค. 2561
หมายเลข  29963
อ่าน  297

     เอหิปัสสิโก : ควรเรียกเข้ามาดู  

     ธรรมะอยู่ที่ไหน!  ใครจะดู!!

     ทุกคนมีหลายสิ่งที่อยากดู  แต่อะไรมีค่าที่ควรให้มาดู  ถ้าไม่ใช่โลกุตตรธรรม  เป็นการแสดงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีค่า  ประเสริฐ  แสดงถึงสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือโลกุตตรธรรม  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมะ  แสดงให้คนได้ฟัง  สิ่งที่มีค่า  ประเสริฐ  ควรรู้ควรเห็นไหม!!  แต่ไม่ใช่คนหนึ่งคนใดจะเห็นได้  แต่เป็นปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริง  สิ่งที่มีจริงควรรู้ควรเห็นไหม!!

     ถ้าไม่มีพระธรรม  คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จะดูอะไรกัน!!  ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก  ไม่มีทางจะเห็นความจริงซึ่งมีจริงทุกขณะที่ยากจะรู้ได้  พระธรรมลึกซึ้งเห็นได้ยาก  ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ค่อย ๆ เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยด้วยปัญญาโดยความไม่ใช่เรา  จนความเข้าใจมั่นคงขึ้นสามารถประจักษ์แจ้งธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริง  สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรม

     

     ไม่มีเรา  มีแต่ธรรมะ  ถ้ามีเราก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือ  

     ฟังไปเข้าใจไปเรื่อย ๆ เพราะได้ทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนจึงทำให้ได้ฟังอีก  มีธรรมะปรากฏอีก  เรียกให้มาดูอีก  จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทำให้ไม่ไปอื่น  แต่รู้ว่ายังไม่เห็นอะไรเลย  เพราะต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเข้าใจจึงสามารถเห็นความจริงของสภาพธรรมะ

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 1 ส.ค. 2561 10:06 น.

     ไม่มีเรา  มีแต่ธรรมะ  ถ้ามีเราก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือ  

     ฟังไปเข้าใจไปเรื่อย ๆ เพราะได้ทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนจึงทำให้ได้ฟังอีก  มีธรรมะปรากฏอีก  เรียกให้มาดูอีก  จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทำให้ไม่ไปอื่น  แต่รู้ว่ายังไม่เห็นอะไรเลย  เพราะต้องเป็นปัญญาที่เริ่มเข้าใจจึงสามารถเห็นความจริงของสภาพธรรมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
rrebs10576
วันที่ 1 ส.ค. 2561 15:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 2 ส.ค. 2561 11:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 2 ส.ค. 2561 16:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
มกร
มกร
วันที่ 3 ส.ค. 2561 08:04 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 7 ส.ค. 2561 23:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ