อาตมาจะปาราชิกหรือเปล่า
 
เหงานี้
เหงานี้
วันที่  6 ก.ค. 2561
หมายเลข  29886
อ่าน  394

อาตมาเป็นพระใหม่ ก็เลยไม่รู้ประสีประสา ติดนิสัยจากตอนเป็นฆราวาส เรื่องมีอยู่ว่าอาตมาก็ได้คุยกับโยมเพื่อนทาง Facebook ก็คุยทั่วๆไป แต่เป็นภาษาพระคุยกับฆราวาส คือตอนนั้นเกรดที่มหาวิทยาลัยออกพอดี แล้วอาตมาได้เยอะกว่าโยมเพื่อน  ก็เลยเผลอพิมพ์เล่นๆไปประมาณว่า "มีของก็งี้แหละโยม" แต่แค่พิมพ์เล่นๆจริงๆ ตอนนี้เพิ่งรู้เพราะตอนเป็นฆราวาส อาตมาก็ชอบคุยโม้ปั่นเรื่องไปเรื่อยกับโยมเพื่อน แต่โยมเพื่อนก็รู้ว่าแค่เล่นๆไปงั้น เพราะปกติก็เล่นกันแบบนี้ เหมือนยังติดนิสัยมา ไม่ทันได้พิจารณา ตอนนี้เครียดมากๆ อย่างนี้อาตมาจะอาบัติปาราชิกหรือไม่ รู้สึกผิดไปแล้วจริงๆ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ค. 2561

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

       ปาราชิก คือ ประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภทครุอาบัติ อาบัติหนักที่สุด ที่เรียกว่าอาบัติปาราชิก  พระภิกษุต้องอาบัติปาราชิกสี่ ข้อใดข้อหนึ่ง แม้จะไม่กล่าวลาสิกขาบท ก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที เมื่อความผิดสำเร็จ

ปาราชิก มี 4 ข้อ อยู่ใน ศีล 227 ได้แก่

1. เสพเมถุน แม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย (ร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์)

2. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย)

3. พรากกายมนุษย์จากชีวิต (ฆ่าคน)  หรือ  แสวงหาศาสตรา  อันจะนำไปสู่ความตายแก่ร่างกายมนุษย์

4. กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้าในตัวว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ (ไม่รู้จริง แต่โอ้อวดความสามารถของตัวเอง)

สำคัญที่เจตนา ถ้ามีเจตนาที่จะอวดคุณวิเศษ ที่ตนไม่มี แล้วกล่าวไป ย่อมอาบัติปาราชิก แต่ เจตนาพูดเล่น  ไม่ใช่เจตนาอวดคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี ไม่ต้องอาบัติปาราชิกครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ก.ค. 2561

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
     
จริงๆ การเป็นพระภิกษุจะต้องสำรวมจริงๆ ขัดเกลากิเลสจริงๆ แม้การพูดเล่น ๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควร แม้ว่าจะไม่เป็นอาบัติปาราชิกก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำ  การศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆ จะเป็นเครื่องเกื้อกูลให้พระคุณเจ้าได้น้อมประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้เท่านั้น   แล้วละเว้น ไม่กระทำในสิ่งที่ผิด ครับ
     ...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ