อกุศลความไม่เข้าใจบิดเบือนความจริง
 
nattawan
nattawan
วันที่  3 ก.ค. 2561
หมายเลข  29874
อ่าน  489

อกุศลมีมากจนยากที่ความดีจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ ต้องมีปัจจัย การฟังเรื่องสภาพธรรมะว่าไม่ใช่เรา จะค่อยๆ ทำให้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อย แต่ไม่หมดความเป็นเรา เพียงแต่เริ่มที่จะเห็นความต่างของกุศลและอกุศล ถ้าเห็นแล้วใครอยากมีอกุศลบ้าง? แต่กำลังของปัญญายังไม่พอ ความดีแม้เพียงเล็กน้อยควรเจริญ เพราะถ้าไม่มีกุศลเล็กๆ น้อยๆ กุศลใหญ่ๆ ก็มีไม่ได้ ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลย กุศลทั้งหลายจะเจริญได้อย่างไร และความเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะก็เจริญขึ้นไม่ได้

อย่างไรจึงจะเป็นการเห็นโทษของอกุศล? รู้กับไม่รู้ อกุศลทั้งหมดมาจากความไม่รู้ อกุศลเป็นโทษเป็นภัยและไม่ใช่เรา เป็นธรรมะ คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เห็นโทษของอกุศล ฟังและสนใจฟังคำจริงจากผู้ตรัสรู้ให้รู้ความจริงของสิ่งที่มี รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง

อกุศลความไม่เข้าใจบิดเบือนความจริงซึ่งเป็นโทษอย่างมาก ผู้ที่จะเข้าใจธรรมะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและตรง เพราะไม่มีเรา แต่มีธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศล

เริ่มเห็นโทษของอกุศลบ้างหรือยัง? ความติดข้องเป็นอกุศล เห็นโทษหรือยัง? แล้วจะทำอะไร?? ฟังธรรมะและเข้าใจขึ้น หนทางนี้ยากละเอียดลึกซึ้ง เมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นผิด เพราะมีความเป็นเราเพิ่มขึ้น ถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะหนึ่งกำลังปรากฏ ความเป็นตัวตนก็ไม่อยากทำอกุศล แต่อยากหรือไม่อยาก ธรรมะก็เกิดแล้ว ไม่ใช่ไปทำอะไรให้เกิดขึ้น แต่สะสมความเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วจึงจะเห็นปัจจัยว่าสิ่งนั้นเกิดแล้ว ไม่ใช่ใครทำให้เกิด เป็นอนัตตา

กราบบูชาคุณท่านอ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็น 2  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 9 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
thilda
วันที่ 13 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ