อกุศลความไม่เข้าใจบิดเบือนความจริง
 
nattawan
nattawan
วันที่  3 ก.ค. 2561
หมายเลข  29874
อ่าน  393

 

   อกุศลมีมากจนยากที่ความดีจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ   ต้องมีปัจจัย  การฟังเรื่องสภาพธรรมะว่าไม่ใช่เรา  จะค่อยๆ ทำให้สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อย  แต่ไม่หมดความเป็นเรา  เพียงแต่เริ่มที่จะเห็นความต่างของกุศลและอกุศล  ถ้าเห็นแล้วใครอยากมีอกุศลบ้าง?  แต่กำลังของปัญญายังไม่พอ  ความดีแม้เพียงเล็กน้อยควรเจริญ  เพราะถ้าไม่มีกุศลเล็กๆ น้อยๆ กุศลใหญ่ๆ ก็มีไม่ได้  ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลย  กุศลทั้งหลายจะเจริญได้อย่างไร  และความเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะก็เจริญขึ้นไม่ได้

     อย่างไรจึงจะเป็นการเห็นโทษของอกุศล?  รู้กับไม่รู้  อกุศลทั้งหมดมาจากความไม่รู้  อกุศลเป็นโทษเป็นภัยและไม่ใช่เรา  เป็นธรรมะ  คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เห็นโทษของอกุศล  ฟังและสนใจฟังคำจริงจากผู้ตรัสรู้ให้รู้ความจริงของสิ่งที่มี  รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริง  

     อกุศลความไม่เข้าใจบิดเบือนความจริงซึ่งเป็นโทษอย่างมาก  ผู้ที่จะเข้าใจธรรมะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและตรง  เพราะไม่มีเรา  แต่มีธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศล

     เริ่มเห็นโทษของอกุศลบ้างหรือยัง?  ความติดข้องเป็นอกุศล  เห็นโทษหรือยัง?  แล้วจะทำอะไร??  ฟังธรรมะและเข้าใจขึ้น  หนทางนี้ยากละเอียดลึกซึ้ง  เมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นผิด  เพราะมีความเป็นเราเพิ่มขึ้น  ถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นมีสภาพธรรมะหนึ่งกำลังปรากฏ  ความเป็นตัวตนก็ไม่อยากทำอกุศล  แต่อยากหรือไม่อยาก  ธรรมะก็เกิดแล้ว  ไม่ใช่ไปทำอะไรให้เกิดขึ้น  แต่สะสมความเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วจึงจะเห็นปัจจัยว่าสิ่งนั้นเกิดแล้ว  ไม่ใช่ใครทำให้เกิด  เป็นอนัตตา

     กราบบูชาคุณท่านอ สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 9 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 13 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ