ปัญญาถือสิ่งที่ควร ทิ้งสิ่งที่ไม่ควร
 
nattawan
nattawan
วันที่  5 ก.ค. 2561
หมายเลข  29882
อ่าน  573

 

   ขณะใดที่รู้ว่าไม่ใช่เรา  ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล  เบาใจกว่าขณะที่กุศลก็เป็นเรา  อกุศลก็เป็นเรา  มีแต่เรา  แต่นี่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามชั่วคราวแสนสั้น  เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลย  แต่ก็สะสมทั้งกุศลและอกุศล  เพราะฉะนั้น  ปัญญาก็ถือเอาในสิ่งที่ควรและเป็นประโยชน์  ฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอ  มีความเข้าใจจริงแต่ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่จะทำให้รู้ความจริง คือ ไม่เดือดร้อนเพราะปัญญาสามารถรู้ว่าขณะนั้นมีจริงๆ ชั่วคราว  เป็นลักษณะธรรมะแต่ละอย่างๆ   จนกว่าจะเป็นความชัดเจนว่าอย่างนั้นไม่ใช่เรา

     ฟังธรรมจนกว่ารู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เรา  มีสิ่งที่เกิดแล้วแต่ไม่เข้าใจ  ก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจ 

     ฟังธรรมเพื่อเข้าใจความเป็นจริง  ฟังจนสะสมในจิต  จนคิดก็คิดเป็นเรื่องธรรมะ  จนเข้าใจธรรมะที่ปรากฏ  เพราะปรากฏกับความไม่รู้มาแสนนาน

     กราบบูชาคุณท่านอ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 9 ก.ค. 2561

ฟังธรรมจนกว่ารู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เรา มีสิ่งที่เกิดแล้วแต่ไม่เข้าใจ ก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจ

    ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 10 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ