ภาพธรรมเตือนใจ..ตราบใดคนไทยยังให้เงินพระ ความทุจริตของพระไม่มีวันหมดสิ้น
 
paderm
paderm
วันที่  31 พ.ค. 2561
หมายเลข  29774
อ่าน  2,164

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตราบใดคนไทยยังให้เงินพระ ความทุจริตของพระไม่มีวันหมดสิ้น

#พระทุจริตตั้งแต่รับเงิน ไม่ต้องรอถึงยักยอกเงิน

จากกรณีที่เป็นข่าวเรื่องพระทุจริตเรื่องเงิน มีบัญชีธนาคาร มีที่ดินมากมาย พระภิกษุเป็นเพศที่สละทุกสิ่ง สละเงินทองหมดสิ้นจึงบวชเพื่อถึงความสิ้นทุกข์ และเมื่อบวชแล้ว ก็มีพระวินัยบัญญัติที่ตรัสโดยพระพุทธเจ้า เพื่อให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติตามเพื่อถึงการขัดเกลากิเลส ถึงความสิ้นทุกข์ จะกระทำสิ่งต่างๆเหมือนคฤหัสถ์อีกไม่ได้

พระวินัยบัญญัติ ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ...อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือ ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

แสดงถึงความจริงว่า พระภิกษุผิด ทุจริต ตั้งแต่ รับเงินและยินดีในเงินทอง มีสมุดบัญชี มีเงินทองในธนาคาร ก็ผิด ไม่ต้องรอถึงยักยอกทรัพย์ถึงจะผิด แต่ เป็นพระทุจริต อลัชชี ไม่ละอาย ตั้งแต่รับและยินดีในเงินและทองแล้ว

ดังนั้น ตราบใดที่คนไทย ไม่สนใจพระวินัย มุ่งหวังแต่อยากได้บุญเท่านั้น โดยไม่รู้ว่า การให้เงินพระไม่ได้บุญ และ ทำลายพระภิกษุผู้นั้น เพราะพระรับเงินต้องอาบัติ จนเกิดวิกฤตพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ที่ ยักยอกทรัพย์ และ แม้ไม่ยักยอกทรัพย์ เพียงรับเงินในชีวิตประจำวัน ก็ชื่อว่าพระทุจริต

เราจะช่วยกันทำลายพระภิกษุแต่ละรูปด้วยการถวายเงินพระหรือ หรือว่าให้ของที่เหมาะสม ควรแก่เพศสมณะ มีอาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น ที่เพียงพอแล้ว ต่อการที่พระภิกษุที่ดีจะดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะพระภิกษุเลว ทุศีล ไม่มีศีล ย่อมมีกิจการงานมาก เขียนโครงการ สร้างนั่น นี่ สร้างโบสถ์ ศาลาใหญ่ พระพุทธรูปใหญ่ สร้างสำนักปฏิบัติอันเป็นหนทางผิด กระทำกิจไม่ต่างจากคฤหัสถ์ รับเงินทอง สอนหนังสือทางโลก เรียนหนังสือทางโลก อันไม่เป็นการละสละกิเลส

การรักษาพระพุทธศาสนา คือ คฤหัสถ์และบรรพชิต ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ก็จะไม่เกิดความวุ่นวายในวงการสงฆ์ในปัจจุบัน เพราะ คฤหัสถ์ มุ่งบุญ โลภบุญ จึงถวายเงินพระ ตราบใดที่ยังให้เงินพระ ไม่มีทางที่สมณะพระภิกษุจะไม่ประพฤติทุจริต เพราะพระทุจริตตั้งแต่รับเงิน

ขบวนการล้มพุทธศาสนา จึงไม่ใช่ใคร ก็มาจาก พุทธบริษัททั้งหลาย ที่ไม่เข้าใจพระธรรม ไม่สนใจพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้ว และ ส่งเสริมสิ่งที่ผิด ส่งเสริมพระรับเงิน ให้เงินพระ พระก็รับเงิน ปกป้องผู้กระทำผิด เหล่านี้เองที่เป็นขบวนการล้มล้างพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

#เลิกให้เงินพระ ทำตามพระวินัย ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้ว

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
arin
วันที่ 31 พ.ค. 2561

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 31 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
thilda
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
apichet
apichet
วันที่ 4 มิ.ย. 2561

อนุโมทนาสาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ