ภาพธรรมเตือนใจ..พระพูดตลก ใจสกปรก หาเงินรับจ้างอ้างพระพุทธศาสนา
 
paderm
paderm
วันที่  2 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29779
อ่าน  1,407

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพูดตลก ใจสกปรก หาเงินรับจ้างอ้างพระพุทธศาสนา

#หน่วยงานองค์กรเดินตามรอยบาทพระศาสดาด้วยการเชิญพระมาพูดตลกหรือ นี่คือ วิกฤตพระพุทธศาสนา เพราะไม่รู้จักว่า พระควรสอนธรรมอย่างไร ตามพระธรรมวินัย ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

 คลิปวีดีโอใหม่ เรื่อง พระพูดตลก ใจสกปรก หาเงินรับจ้างอ้างพระพุทธศาสนาวันนี้ จากการสนทนาพระสูตร 2 มิถุนายน 2561
 

พระภิกษุ บวชมาเพื่อสละขัดเกลากิเลส เพื่อถึงที่สุดทุกข์โดยชอบ เว้นการกระทำดั่งเช่นคฤหัสถ์ มีพระบัญญัติพระวินัยให้ถือประพฤติ เพื่อแสดงถึงความเป็นเพศบรรพชิต ไม่ใช่คฤหัสถ์ แล้วพระภิกษุจะมาสอนธรรมโดยการพูดตลกให้คฤหัสถ์ฟังสมควรหรือ จิตอะไรที่พูดตลก จิตสกปรกด้วยกิเลส คนฟังชอบ สนุก และ สนุกด้วยอะไร ก็ด้วยกิเลส ขัดเกลากิเลสทั้งสองฝ่ายหรือเพิ่มกิเลสทั้งสองฝ่าย พระพูดตลก พระพุทธเจ้าทรงติเตียน
 
ข้อความในพระไตรปิฎกแสดงว่า..บทว่า ทโว คือ คำตลกคะนอง. อธิบายว่า ภิกษุไม่พึงเปล่งคำพูด ตลกคะนองนั้น ปรารภพระรัตนตรัยโดยปริยายไร ๆ โดยนัยเป็นต้นว่า พระ พุทธหิน พระพุทธปลอม, พระธรรมอะไร ? พระธรรมโค พระธรรมแพะ พระสงฆ์อะไร ? หมู่เนื้อ หมู่ปศุสัตว์ เป็น. จาก พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ หน้า 960
 
-----------------
 
พระธรรมเป็นสิ่งที่ควรเคารพ แม้พระพุทธเจ้ายังเคารพพระธรรม แต่ภิกษุอลัชชี หวังลาภ สักการะ เงินทอง ค่าจ้างจากการไปทอล์คโชว์พูดตลก ไม่เคารพพระธรรม พระสาวกในอดีต มีท่านพระสารีบุตร ท่านพระอานนท์ ต้องพูดตลกขบขันให้ชาวบ้านฟังไหม ไม่เลย เพราะท่านเหล่านั้นเคารพพระธรรม แต่ แสดงธรรมโดยอุบาย คือ สัจจะความจริง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยความเข้าใจ โดยไม่ต้องแทรกมุขตลก ให้เกิดความสนใจ แต่ การแสดงความจริงนั่นแหละ ผู้ที่สะสมปัญญาย่อมสนใจในความจริง และบรรลุธรรมมากมาย
 
ยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่ ความจริงไม่เปลี่ยน พูดตลกก็พูดด้วยกิเลส พระพุทธเจ้าทรงติเตียน การกล่าวธรรมความจริงจึงต้องตามพระธรรมวินัย นั่นจึงเกิดประโยชน์สูงสุด
 
องค์กร หน่วยงาน ต้องการคลายเครียด หรือ ให้บุคลากรทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเชิญพระพูดตลก แต่ ช่วยกันส่งเสริมภิกษุอลัชชี(ไม่ละอาย) ล่วงละเมิดพระวินัย ก็ช่วยกันทำลายคำสอน ทำลายพระพุทธศาสนา นี้ก็คือ วิกฤตพระพุทธศาสนา
 
องค์กร หน่วยงาน จะมีประสิทธิภาพ ก็โดยการให้เขาเกิดปัญญา เข้าใจถูกในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เชิญพระพูดตลก แต่ได้ความเข้าใจพระธรรมแค่เปลือก แต่ไม่เกิดปัญญาความเข้าใจถูกในพระพุทธศาสนา
 
จะดำเนินรอยบาทพระศาสดา ด้วยการแสดงความจริง ไม่ส่งเสริมภิกษุอลัชชีผู้ไม่ละอาย ต้องการเงิน รับจ้างเงิน ทอล์คโชว์ ชาวพุทธควร ศึกษาพระธรรม ก็จะรู้ว่า อะไรถูก อะไรผิด พระ คือ ใคร บวชมาทำไม และ สิ่งใดที่ควรฟัง ไม่ใช่คำตลก แต่เป็นคำสัจจะความจริง
 
ขออนุโมทนา
 
ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
panasda
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 19:27 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 20:15 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพ และอนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 20:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
thilda
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 23:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 06:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 09:01 น.

     อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 12:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 19:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ