ภาพธรรมเตือนใจ..พระจัดทัวร์อินเดีย พระเป็นไกด์รับเงินค่าตัว คือ พระอธรรมทูต ทำลายพระพุทธศาสนา
 
paderm
paderm
วันที่  6 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29792
อ่าน  3,373

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระจัดทัวร์อินเดีย พระเป็นไกด์รับเงินค่าตัว คือ พระอธรรมทูต ทำลายพระพุทธศาสนา

ชาวพุทธเลิกสนับสนุนพระอลัชชี(ไม่ละอาย) เลิกไปทัวร์พระ และ ศึกษาพระธรรมวินัย ช่วยกันประกาศความจริงให้กับชาวพุทธที่ไม่รู้

หลอกชาวบ้านว่าบวชที่อินเดียได้บุญมาก (ไม่รู้จักแม้คำว่าบุญ)

พระสร้างห้องพักในวัดให้คฤหัสถ์อยู่ วัดเป็นที่อยู่ของพระเท่านั้นไม่ใช่ของคฤหัสถ์ วัดไม่ใช่โรงแรม

วงการสงฆ์ที่เกิดรุนแรงมากมาย ก็มาจากการกระทำผิดๆ ของพุทธบริษัท ทีละเล็กละน้อย จนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่สนใจพระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้า

พระภิกษุ คือ ผู้ที่บวชสละ ขัดเกลากิเลส งดเว้นการกระทำดั่งเช่นคฤหัสถ์ คือ การรับเงินทอง การจัดทัวร์ ภิกษุมีกิจสองอย่าง คือ ศึกษาพระธรรม และ อบรมปัญญาเพื่อดับกิเลส และเผยแพร่พระธรรมในแนวทางที่ถูกต้องไม่ขัดแย้งกับพระวินัยบัญญัติ

ปัจจุบัน พระภิกษุที่อ้างว่าเป็นพระธรรมทูต แต่ กระทำตนดั่งคฤหัสถ์ รับเงินทอง จัดทัวร์เอง ประกาศโฆษณาทางวิทยุ และ ทางสื่อออนไลน์ เชิญชวนพุทธบริษัทไปแสวงบุญที่อินเดีย เป็นต้น ด้วยใช้คำว่า บุญ หลอกลวงชาวบ้าน แล้วตนก็จัดทัวร์เอง ติดต่อบริษัททัวร์เอง หรือ ให้โอนเงินเข้าบัญชีพระภิกษุรูปนั้น นี่หรือ พระธรรมทูต เพราะ ผู้ที่จะเผยแพร่พระธรรมความจริง ไม่ใช่ผู้โลภเงิน ประพฤติตนดั่งคฤหัสถ์ รับเงินต้องอาบัติ พระพุทธเจ้าติเตียน

ไปเป็นพระธรรมทูต แต่บางรูปเป็นไกด์ พูดตลก ขำ แล้วหนำซ้ำยังรับเงินค่าตัวเหมือนไกด์คฤหัสถ์ วันละ 2500 รูปี เป็นต้น และ พูดตลกต้องอาบัติ รับเงินต้องอาบัติ นี่หรือพระภิกษุที่บวชมาเพื่อสละ ประพฤติตนเพื่อถึงความสิ้นทุกข์ ชาวบ้านไม่เข้าใจ ให้ค่ากัณเทศน์เป็นเงิน ไม่รู้เลยว่า พระภิกษุรับเงินไม่ได้ ก็ช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่ผิด ทำลายพระ พระรับก็ต้องอาบัติ วิกฤตพระภิกษุ

หน้าที่จัดทัวร์ เป็นหน้าที่คฤหัสถ์ ไม่ใช่หน้าที่พระภิกษุ เพราะฉะนั้น ผลิตพระธรรมทูตขึ้นมา เดินทางมาอินเดีย ช่วยกันจัดทัวร์ ช่วยกันเรี่ยไรเงินสร้างนู้นสร้างนี่ และ เป็นไกด์รับเงิน นี่หรือ พระธรรมทูต ตามพระพุทธศาสนา

สร้างวัดต่างแดน มีอินเดีย เป็นต้น ให้คฤหัสถ์มาพัก อ้างเป็นที่แสวงบุญ วัด อาราม คือ สถานที่สงบ สถานที่อยู่ของพระภิกษุ ไม่ใช่ที่อยู่ของคฤหัสถ์ที่จะมาพัก นี่คือ วัดตามพระธรรมวินัย พระวิหารเชตวัน พระวิหารเวฬุวัน วัดที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเหล่านี้ ไม่มีให้คฤหัสถ์มาพักแรม เพราะ ไม่สมควรโดยประการทั้งปวง เพราะเป็นที่อยู่ของผู้สงบ แต่ปัจจุบัน วัดสร้างที่อยู่ให้คฤหัสถ์พัก อ้างคำว่าบริจาคตามอัธยาศัย บริจาคอะไร ก็บริจาคเงิน ถ้าวัดไม่สร้างที่อยู่ให้คฤหัสถ์อยู่มากมาย วัดจะมีค่าใช้จ่ายมากมาย และ อ้างว่าต้องรับเงินทองหรือ

พระภิกษุควรทำกิจที่สมควร ดั่งเช่นพระอริยสาวกในอดีต ที่ไม่ได้เรี่ยไรเงินทองเองสร้างวัด แต่ ให้คฤหัสถ์ดูแลเรื่องเงินทองสร้างวัด แต่พระปัจจุบันให้สร้างห้องพักให้คฤหัสถ์อยู่ในวัด ไม่พ้นจากการยุ่งเกี่ยวเงินทอง และเป็นธุรกิจ ให้มีการขายของต่างๆ ในวัด นี่วัด หรือ ตลาด หรือ เป็นที่ที่สงบ เป็นที่อยู่ อาราม ของผู้ขัดเกลากิเลสเพื่อถึงที่สุดทุกข์ถ้าจะทำกิจเช่นนั้นก็สึกมาเป็นคฤหัสถ์ ตัวเองไม่ต้องอาบัติ หลอกลวงชาวบ้าน

ตื่นเถิดชาวพุทธ ผิดกันมานานแล้ว อย่าหลงเพียงคำว่าบุญ แล้วก็ไปส่งเสริมกระทำสิ่งที่ผิด โดยถูกหลอกลวงโดยพระอลัชชี ไม่ละอาย มุ่งแต่ลาภ สักการะ โดยอ้างคำว่า พระธรรมทูต เพราะ พระพุทธเจ้า ย่อมส่งภิกษุที่ดีมีศีล แสดงธรรมตามความเป็นจริง นี่คือ พระธรรมทูต โดยท่านเหล่านั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทอง ไม่มาทำหน้าที่คฤหัสถ์ จัดทัวร์เอง ดั่งเช่นภิกษุผู้ไม่ละอายในปัจจุบันกระทำกันในปัจจุบัน

บวชที่พุทธคยา ที่อินเดีย ได้บุญมาก ? ชาวพุทธไม่รู้จักเลยว่าคำว่าบุญ คืออะไร บวช คืออะไร โดนหลอกแม้คำว่าบุญ คำว่าบวช ให้ไปบวชที่อินเดีย ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ได้บุญมาก บุญ คือ สภาพจิตที่ดี เป็นไปในบุญกิริยาวัตถุ 10 ไปบวช ไม่มีความเข้าใจพระธรรม บวชคือ ผู้ที่มีอัธยาศัยสละทุกสิ่ง บวชด้วยความไม่รู้ จะเป็นบุญได้อย่างไร ภิกษุอลัชชี และคฤหัสถ์ผู้โลภ จึงอาศัยความไม่รู้ของชาวพุทธ หลอกคำว่าบุญ จัดทัวร์ไปอินเดีย ให้ไปบวชที่พุทธคยา ว่าได้บุญมาก ก็ช่วยกันส่งเสริมความไม่รู้ ควรหรือไม่ที่ชาวพุทธจะกลับมาทบทวน ด้วยการศึกษาคำสอนตามความเป็นจริง จะได้ไม่กระทำสิ่งที่ผิด และ กระทำสิ่งที่ถูกต่อไป

พระจัดทัวร์ พระเป็นไกด์รับเงินค่าตัว สร้างพระธรรมทูต เพื่อ ส่งไปกระทำสิ่งทีผิดเหล่านี้ นี่คือ บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและวิกฤติพระพุทธศาสนา

บูชาคุณที่อินเดีย สังเวชนียสถาน ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้ ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่เป็นอกุศล ตามพระอลัชชี แต่ ด้วยความเข้าใจถูกตามความเป็นจริง เมื่อไปที่สังเวชนียสถาน

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

สาธุ กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณวิสุทธิ
คุณวิสุทธิ
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

สาธุ อนุโมทามิ  ครับมีมากด้วย แต่ที่น่าห่วงมากคือบาง รูป ท่านไม่รู้ตัวว่าทำผิดนี่ซิครับน่าห่วง ศาสนาครับ ผมจะเดินทางที่ถูกตามคำสอนเพื่อเป็นประจักษ์พยานในคำสอนครับ สาธุ ครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

มีทุกปีครับ เรื่อง การจัดทัวร์ไปบวชที่อินเดีย  แล้วยังมีการพูดจาชักจูงให้ชวนเชื่อว่า  ได้ไปที่อินเดียแล้ว ปิดอบายไปชาติหนึ่ง  กลายเป็นจุดขายอย่างดีเลย  เพื่อนผมก็ไปเกือบทุกปี ถ้าไม่ไปบวช ก็ไปสักการะสังเวชนียสถาน4 เพื่อจะปิดอบาย  แต่กลับมาก็เห็นดื่มเหล้า เหมือนเดิม  บางคนไม่มีเงินก็หายืมเงินเพื่อที่จะไปบวชก็มี  เพื่อปิดอบาย  แต่ขาดการฟังพระธรรมให้เข้าใจถูกต้อง  ผมก็อยากไปที่อินเดียสักครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้เห็นบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีต  แต่ก็คงไม่ได้ไป เพราะไม่มีเงินพอ  ก็อาศัยพระธรรมของพระพุทธองค์นี่แหละ  ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า  "ธรรมของเรา จักเป็นศาสดา"  "ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นตถาคต"

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 มิ.ย. 2561

   ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 13 มิ.ย. 2561

พระธรรมทูตที่ดิฉันเคยเห็นเคยรู้จักจากหลายวัดในยุโรป ส่วนใหญ่เป็นพระอลัชชี (ไม่มีความละอาย) ถูกส่งไปสร้างวัด สร้างสถานที่พักแรมให้คฤหัสถ์ที่ไปทัวร์บุญ ทำกิจการงานที่ไม่สมควร เช่น เป็นประธานการก่อสร้างวัด  ทำหนังสือสวดมนต์  หนังสือธรรมะขาย มีรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายวัตถุมงคล ดูดวง แนะนำชักจูงหาคู่ให้ญาติโยม โกหกหลอกใช้ญาติโยมแล้ว ใส่ร้ายป้ายสีให้เสียชื่อเสียง นินทาว่าร้ายญาติโยมให้เกิดความเข้าใจผิดกัน ดุว่าญาติโยมขณะแสดงธรรม มีเงินในย่ามเป็นฟ่อนๆ จัดทัวร์นำญาติโยมที่ไปจากเมืองไทย ท่องเที่ยวสนุกสนาน สรุปง่ายๆ ว่า ทำอะไรที่เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ซะมาก ซึ่งดูไม่สวยงามเลย หนักหน่อยเอาใจคฤหัสถ์ บ้างวัดถึงกับพระภิกษุเสริฟน้ำเสริฟขนมขบเคี้ยวแก่คฤหัสถ์  แจกของฝาก ของที่ระลึก แก่คฤหัสถ์หรือพระภิกษุผู้ใหญ่ที่ไปจากเมืองไทย โดยการเรี่ยไรเงินจากพวกญาติโยมที่อยู่ที่นั่น(เมืองนอก)

การไปเผยแพร่พระธรรมของพระธรรมทูต ดูเหมือนว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้สร้างชื่อเสียง ลาภ ยศ สรรเสริญให้ตนเองมากกว่าที่จะนำความสอน คำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนได้อบรมศึกษาจนเข้าใจแล้วอนุเคราะห์แก่ญาติโยมให้มีความเห็นถูก มีเข้าใจถูกต้องตรงตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้  เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นชาวพุทธที่ถูกต้องและเป็นการช่วยกันดำรงรักษาพระธรรมให้สืบต่อไป

เมื่อความประพฤติของพระภิกษุไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย ก็สมควรที่จะเรียกว่า พระอลัชชี หรือเรียกว่า มหาโจร ก็คงไม่ผิดค่ะ 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 6 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ & ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ