Print 
สิ่งดีๆที่มอบให้โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก เพชรบุรี 6 มิ.ย.61 โดย สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
 
paderm
paderm
วันที่  6 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29793
อ่าน  1,412

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ ท่าน อ.ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เจริญกุศล มอบสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 6 มิถุนายน 2561

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ท่าน อ.สุจินต์ และ ท่าน อ.ดวงเดือน และคณะ เดินทางไปโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก และ ได้เตรียมอาหาร คือ ข้าวมันไก่ เลี้ยงอาหารกลางวัน กับเด็กนักเรียน

และได้เตรียมขนมและอื่นๆไปแจกเด็กนักเรียนด้วย บรรยากาศ เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง น่ารัก และ ความดีใจ ปลื้มใจ ของผู้ที่มาเจริญกุศล และ เด็กๆ ก็ดีใจ

ท่านอ.ดวงเดือน บารมีธรรม เป็นบุคคลตัวอย่างในการทำดีและศึกษาพระธรรม ท่านคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ และ ให้ทุนการศึกษา ให้โอกาสกับบุคคลต่างๆ ทั้งกับชาวเขา และบุคคลอื่นๆ เป็นผู้ไม่ประมาทในความดีทุกๆประการ และประการที่สำคัญที่สุด คือ ศึกษาพระธรรม เข้าใจความจริง ฟังธรรมจากท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่อธิบายตามพระไตรปิฎก เหตุนี้เอง ปัญญาจึงนำไปในกิจทั้งปวง คือ เมื่อมีปัญญา ความเห็นถูกแล้ว กุศลประการต่างๆก็เจริญขึ้นตามลำดับ

ไม่เพียงแค่อาหารมื้อหลักเท่านั้น ความละเอียดของจิต ของผู้ที่ให้ ก็เตรียมไอศครีมมาให้เด็กนักเรียนทานกันด้วย กราบอนุโมทนาครับ

  บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง  ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ     ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข  ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ   และผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง   ส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมฤตธรรม (กินททสูตร)

และท่านอาจารย์ และคณะ ก็ช่วยกันแจกขนมให้เด็กๆกัน ครับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริต  ด้วยกาย  ด้วยวาจา  ด้วยใจ    ในเวลาเช้า   เวลาเช้านั้น     ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น  

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย   ด้วยวาจา  ด้วยใจ  ในเวลากลางวัน  เวลากลางวันนั้น   ก็เป็นเวลาดี     ของสัตว์เหล่านั้น    สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจา  ด้วยใจ  ในเวลาเย็น  เวลาเย็นนั้น    ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น.          

ผู้ฉลาดในการเจริญกุศล ก็คิดแต่เจริญกุศลทุกๆทาง  ท่านอ.ดวงเดือน บารมีธรรม ยังบริจาคร่วมสร้างห้องสมุดและห้องน้ำ กับโรงเรียน

และที่ขาดไม่ได้ คือ มอบหนังสือธรรมให้กับห้องสมุดโรงเรียนด้วยครับ

    ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง.

เด็กนักเรียน กราบขอบพระคุณ คณะที่มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ครับ

คุณค่าของพระธรรม คือ เมื่อเกิดความเห็นถูก มีปัญญาแล้ว ย่อมน้อมไปในการเจริญกุศลทุกๆประการ ขอกราบเท้าท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านอ.ดวงเดือน บารมีธรรม และ คณะสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. มา ณ โอกาสนี้ ให้เห็นตัวอย่างของความดี อันเกิดจากความเข้าใจพระธรรม แช่มชื่นในการเจริญกุศล ครับ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 17:12 น.

กราบเท้าบูชาคุณและกราบอนุโมทนา
ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และ ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 17:16 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
panasda
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 17:23 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Suthida
Suthida
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 17:42 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
napapongsumran
napapongsumran
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 18:34 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่านอาจารย์สุจินต์ ท่านอาจารย์ดวงเดือน และทุกท่านที่ร่วมเจริญกุศลทุกประการ

 กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 18:35 น.

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ariya2504d
ariya2504d
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 18:46 น.

สาธุ อนุโมทนาในกุศลที่ท่าน อาจารย์ สุจินต์ ท่านอาจารย์ดวงเดือน แลคณะได้ทำค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 18:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 18:51 น.

     อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 19:29 น.

กราบอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 20:23 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Kittytung
Kittytung
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 20:30 น.

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 20:56 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือน และคณะทุกๆท่านค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 00:08 น.

กราบ อนุโมทนา ค่ะ ท่าน อาจารย์ และ คณะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 00:09 น.

ขอ อนุโมทนา ค่ะ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
swanjariya
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 01:19 น.

กราบเท้าอนุโมทนากับท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยความเคารพยิ่ง

ท่านอาจารย์ดวงเดือนผู้เจริญกุศลทุกประการ อันเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านให้ตั้งใจศึกษาพระธรรมและพร้อมที่จะเจริญกุศลทุกประการโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน นอกจากความเข้าใจพระธรรม กราบในคุณความดีของท่าน

อนุโมทนากับทุกท่านผู้ร่วมเจริญกุศลในครั้งนี้ พร้อมทั้งหนูน้อยที่เกิดมาแม้อยู่แสนไกล กุศลกรรมที่ทำมาจึงได้พบสิ่งที่ดีงามจากท่านผู้มีจิตเมตตายิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pulit
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 02:33 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pompaan
pompaan
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 08:12 น.

ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
siraya
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 08:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 08:18 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบท่านอาจารย์ และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 08:56 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยความเคารพยิ่งครับ

และขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆประการของทุกๆท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 09:17 น.
อนุโมทนาในกุศล กับ การกระทำที่ดี ด้วยค่ะ สาธุๆ
 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 09:48 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์และท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยความเคารพยิ่ง

อนุโมทนาในกุศลทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 15:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
chvj
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 19:17 น.

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ทั้งสองท่านและคณะครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Dechachot
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 21:22 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 16:10 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
thilda
thilda
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 08:27 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 16:45 น.

อนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ