สิ่งดีๆที่มอบให้โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก เพชรบุรี 6 มิ.ย.61 โดย สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

 
paderm
วันที่  6 มิ.ย. 2561
หมายเลข  29793
อ่าน  2,470

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ ท่าน อ.ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เจริญกุศล มอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 6 มิถุนายน 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ท่าน อ.สุจินต์ และ ท่าน อ.ดวงเดือน และคณะ เดินทางไปโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก และ ได้เตรียมอาหาร คือ ข้าวมันไก่ เลี้ยงอาหารกลางวัน กับเด็กนักเรียน

และได้เตรียมขนมและอื่นๆ ไปแจกเด็กนักเรียนด้วย บรรยากาศ เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง น่ารัก และ ความดีใจ ปลื้มใจ ของผู้ที่มาเจริญกุศล และ เด็กๆ ก็ดีใจ

ท่านอ.ดวงเดือน บารมีธรรม เป็นบุคคลตัวอย่างในการทำดีและศึกษาพระธรรม ท่านคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ และ ให้ทุนการศึกษา ให้โอกาสกับบุคคลต่างๆ ทั้งกับชาวเขา และบุคคลอื่นๆ เป็นผู้ไม่ประมาทในความดีทุกๆ ประการ และประการที่สำคัญที่สุด คือ ศึกษาพระธรรม เข้าใจความจริง ฟังธรรมจากท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่อธิบายตามพระไตรปิฎก เหตุนี้เอง ปัญญาจึงนำไปในกิจทั้งปวง คือ เมื่อมีปัญญา ความเห็นถูกแล้ว กุศลประการต่างๆ ก็เจริญขึ้นตามลำดับ

ไม่เพียงแค่อาหารมื้อหลักเท่านั้น ความละเอียดของจิต ของผู้ที่ให้ ก็เตรียมไอศครีมมาให้เด็กนักเรียนทานกันด้วย กราบอนุโมทนาครับ

บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ และผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมฤตธรรม (กินททสูตร)

และท่านอาจารย์ และคณะ ก็ช่วยกันแจกขนมให้เด็กๆ กัน ครับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริต ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้านั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น

สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลากลางวัน เวลากลางวันนั้น ก็เป็นเวลาดี ของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น.

ผู้ฉลาดในการเจริญกุศล ก็คิดแต่เจริญกุศลทุกๆ ทาง ท่านอ.ดวงเดือน บารมีธรรม ยังบริจาคร่วมสร้างห้องสมุดและห้องน้ำ กับโรงเรียน

และที่ขาดไม่ได้ คือ มอบหนังสือธรรมให้กับห้องสมุดโรงเรียนด้วยครับ

ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง.

เด็กนักเรียน กราบขอบพระคุณ คณะที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ครับ

คุณค่าของพระธรรม คือ เมื่อเกิดความเห็นถูก มีปัญญาแล้ว ย่อมน้อมไปในการเจริญกุศลทุกๆ ประการ ขอกราบเท้าท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ท่านอ.ดวงเดือน บารมีธรรม และ คณะสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. มา ณ โอกาสนี้ ให้เห็นตัวอย่างของความดี อันเกิดจากความเข้าใจพระธรรม แช่มชื่นในการเจริญกุศล ครับ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

กราบเท้าบูชาคุณและกราบอนุโมทนา
ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และ ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
panasda
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Suthida
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
napapongsumran
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่านอาจารย์สุจินต์ ท่านอาจารย์ดวงเดือน และทุกท่านที่ร่วมเจริญกุศลทุกประการ

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ariya2504d
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

สาธุ อนุโมทนาในกุศลที่ท่าน อาจารย์ สุจินต์ ท่านอาจารย์ดวงเดือน แลคณะได้ทำค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Kittytung
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
จิตโอภาส
วันที่ 6 มิ.ย. 2561

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ดวงเดือน และคณะทุกๆ ท่านค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Dusita
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

กราบ อนุโมทนา ค่ะ ท่าน อาจารย์ และ คณะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Dusita
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอ อนุโมทนา ค่ะ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
swanjariya
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

กราบเท้าอนุโมทนากับท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยความเคารพยิ่ง

ท่านอาจารย์ดวงเดือนผู้เจริญกุศลทุกประการ อันเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านให้ตั้งใจศึกษาพระธรรมและพร้อมที่จะเจริญกุศลทุกประการโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน นอกจากความเข้าใจพระธรรม กราบในคุณความดีของท่าน

อนุโมทนากับทุกท่านผู้ร่วมเจริญกุศลในครั้งนี้ พร้อมทั้งหนูน้อยที่เกิดมาแม้อยู่แสนไกล กุศลกรรมที่ทำมาจึงได้พบสิ่งที่ดีงามจากท่านผู้มีจิตเมตตายิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pulit
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pompaan
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
siraya
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบท่านอาจารย์ และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
abhirak
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยความเคารพยิ่งครับ

และขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ประการของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
สุณี
วันที่ 7 มิ.ย. 2561
อนุโมทนาในกุศล กับ การกระทำที่ดี ด้วยค่ะ สาธุๆ
 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์และท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยความเคารพยิ่ง

อนุโมทนาในกุศลทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
orawan.c
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
chvj
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ทั้งสองท่านและคณะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Dechachot
วันที่ 9 มิ.ย. 2561

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 12 มิ.ย. 2561

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
thilda
วันที่ 15 มิ.ย. 2561

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
Tathata
วันที่ 20 มิ.ย. 2561

อนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ