Print 
พระฆ่าหมาตาย โทษทางโลกต้องจำคุก โทษทางธรรมคืออาบัติ แต่ไม่ปาราชิก
 
DjPut
วันที่  26 พ.ค. 2561
หมายเลข  29765
อ่าน  189

พระฆ่าหมาตาย โทษทางโลกต้องจำคุก โทษทางธรรมคืออาบัติ แต่ไม่ปาราชิก

 

ถ้าเช่นนั้น ต้องจำคุกทั้งผ้าเหลืองหรือไม่ 

 

ประเด็นสำคัญคือ แม้แต่พระสังฆราชก็ไม่มีอำนาจสึกใครใช่หรือไม่ และไม่มีใครมีอำนาจสึกใคร ทุกอย่างต้องเป็นไปตามพระวินัย 

 

กรณีที่เป็นข่าวอยู่ก็เช่นกัน ถือว่า ลาสิกขาแล้วหรือไม่ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 พ.ค. 2561 16:57 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ต้องย้อนกลับมาพิจารณา ว่า ภิกษุคือใคร บวชเพื่ออะไร?   พระภิกษุ คือ ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส จึงสละอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติ  อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่ง คือ เพศบรรพชิต  มีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่จะศึกษาพระธรรมและรักษาพระวินัย ขัดเกลากิเลสของตนเอง      ถ้าไม่เป็นอย่างนี้  ย่อมไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย   

-พระภิกษุฆ่าสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติปาจิตตีย์  ใน สัปปาณวรรค  สิกขาบทที่ ๑ ว่า “อนึ่ง ภิกษุใด  จงใจพรากสัตว์จากชีวิต เป็นปาจิตตีย์” ซึ่งเป็นการผิดพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ และเป็นอกุศลกรรมบถ ด้วย สามารถนำเกิดในอบายภูมิได้เลย     ต้องไม่ลืมว่า ภิกษุ เป็นบุคคลที่จะมาทำผิดกฏหมายบ้านเมือง ไม่ได้ ด้วย   และที่สำคัญ ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้น คือ พระธรรมวินัย ที่จะต้องศึกษาและน้อมประพฤติตาม   กรณีการฆ่าสุนัข ผิดกฏหมายบ้านเมือง ก็ต้องว่ากันไปตามกฏหมาย  ถูกดำเนินคดี  ซึ่งจะต้องกล่าวชี้แจงให้เข้าใจ ว่า ตำรวจจับพระภิกษุเข้าคุก ไม่ได้   แต่การกระทำของพระภิกษุรูปนั้น แสดงถึงความเป็นผู้ไม่ควรต่อการดำรงเพศบรรพชิต  ซึ่งผิดกฏหมายบ้านเมืองด้วย  ก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสม   ครับ 

-ตามพระวินัยแล้ว ไม่มีใครบังคับขู่เข็ญสึกภิกษุรูปใดได้ ต้องเป็นความสมัครใจ เป็นความจริงใจของพระภิกษุรูปนั้น ที่จะทำการลาสิกขา เปล่งวาจา ว่า จะไม่เป็นพระภิกษุอีกต่อไป  แต่ถ้าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้ว คือ ขาดจากความเป็นพระภิกษุ ก็ไม่เป็นพระภิกษุอีกต่อไป  ไม่ต้องทำการลาสิกขา  เพียงแค่สละเพศนั้นแล้วนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ได้เลย   เพราะอย่างไร ก็ไม่สามารถเป็นพระภิกษุได้อีกในชาตินี้   ส่วนการทำผิดกฏหมาย  ก็ต้องเป็นไปตามกฏหมาย   

เป็นที่น่าพิจารณา ว่า ถ้าหากพระภิกษุ  ประพฤติผิดพระวินัย  ล่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆ   มีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ เช่น รับเงินทอง เป็นต้น  นั่นแสดงถึงความเป็นผู้ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ถ้าอยู่ครองเพศบรรพชิตต่อไปจนมรณภาพ ชาติต่อไปคือเกิดในอบายภูมิเท่านั้น    เป็นบุคคลผู้น่าเห็นใจอย่างยิ่ง ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ