มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา อนุโมทนาท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 
มศพ.
วันที่  27 พ.ค. 2561
หมายเลข  29767
อ่าน  571

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
เนื่องจากยุคปัจจุบันนี้ ประชาชนในสังคมไทยมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอย่างมาก  ทำให้เกิดวิกฤตประการต่างๆ มากมาย อันเนื่องมาจากไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง    จำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่จะเกื้อกูลให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง   ในการนี้  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)  ได้จัดทำสื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเด็น “วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ”  ที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับชม ได้พิจารณาไตร่ตรองและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   รวม ๕ ตอน ตอนละ ๕๐ นาที  ประกอบด้วย  ประเด็นวิกฤตการบวช ๒ ตอน, ประเด็นวิกฤตพระภิกษุรับเงินทอง ๑ ตอน, ประเด็นวิกฤตวัด ๑ ตอน และ ประเด็นวิกฤตคำสอนอีก ๑ ตอน  เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑   ในช่วงเวลาที่เหมาะควร  นั้น 


บัดนี้ ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด) ตอบรับด้วยความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่พระธรรม ประเด็นวิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ  ทั้ง ๕ ตอน ดังกล่าว  โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑  ทุกวันศุกร์  เวลา ๑๔.๐๕  -  ๑๔.๕๕ น.  เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   เป็นต้นไป จนครบ ๕ ตอน 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) อนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มา ณ ที่นี้ด้วย

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อนี้ 

ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกท่าน...


Tag  วิกฤตพระพุทธศาสนา อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 28 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 28 พ.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 17 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 21 มิ.ย. 2561

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 26 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ