มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา อนุโมทนาท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 
มศพ.
วันที่  27 พ.ค. 2561
หมายเลข  29767
อ่าน  653

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
เนื่องจากยุคปัจจุบันนี้ ประชาชนในสังคมไทยมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดวิกฤตประการต่างๆ มากมาย อันเนื่องมาจากไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่จะเกื้อกูลให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในการนี้ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) ได้จัดทำสื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเด็น “วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ” ที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับชม ได้พิจารณาไตร่ตรองและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง รวม ๕ ตอน ตอนละ ๕๐ นาที ประกอบด้วย ประเด็นวิกฤตการบวช ๒ ตอน, ประเด็นวิกฤตพระภิกษุรับเงินทอง ๑ ตอน, ประเด็นวิกฤตวัด ๑ ตอน และ ประเด็นวิกฤตคำสอนอีก ๑ ตอน เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ในช่วงเวลาที่เหมาะควร นั้น


บัดนี้ ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด) ตอบรับด้วยความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่พระธรรม ประเด็นวิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ ทั้ง ๕ ตอน ดังกล่าว โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๐๕ - ๑๔.๕๕ น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนครบ ๕ ตอน

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) อนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มา ณ ที่นี้ด้วย

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อนี้

ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
papon
papon
วันที่ 28 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 28 พ.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
thilda
วันที่ 17 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 21 มิ.ย. 2561

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 26 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ