เกี่ยวกับอาบัติสังฆาทิเสส
 
กลับสู่
กลับสู่
วันที่  28 พ.ค. 2561
หมายเลข  29770
อ่าน  534

ตอนนี้ผมยังเป็นพระอยู่เพิ่งบวชใหม่ ทำผิดข้อที่ 1 เพราะเพิ่งได้รู้เมื่อมาอ่านเจอ แต่ไม่มีโอกาสไปปริวาสกรรม เมื่ออ่านดูแล้วยังคงไม่เข้าใจ คือในข้อนี้ไม่มีทางแก้อื่นใช่ไหมครับ ผมปรึกษาพระท่านอื่นมา บางองค์ก็บอกว่าไม่เป็นอะไร อย่าคิดมาก อย่าผิดอีกก็พอ แต่บางองค์ก็บอกว่า ต้องแก้ด้วยปริวาสกรรมเท่านั้น จึงอยากรู้ว่าผมควรคิดอย่างไรดี แต่ตอนนี้ตั้งใจละกิเลสหมดแล้ว ผมจะยังคงได้รับผลบุญเพื่อเผื่อแผ่สู่ผู้อื่นได้ไหม ส่วนตัวผมเองก็พร้อมรับกรรมที่ตัวก่อขึ้นแต่เพียงผู้เดียว


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 มิ.ย. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อาบัติสังฆาทิเสส แม้จะเป็นอาบัติหนัก แต่ก็เป็นอาบัติที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง ตามพระวินัย ซึ่งการประพฤติที่จะทำให้พ้นจากอาบัติดังกล่าวได้เรียกตามพระวินัยว่า "ประพฤติวุฏฐานวิธี" หรือ การอยู่กรรม ซึ่งจะต้องอาศัยสงฆ์เป็นหลัก (อาบัติสังฆาทิเสส ไม่สามารถพ้นได้ด้วยการแสดงอาบัติ แต่ต้องประพฤติวุฏฐานวิธีเท่านั้น) เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว ไม่ควรปกปิดไว้ ต้องบอกแก่พระภิกษุด้วยกันว่า ตนเองต้องอาบัติสังฆาทิเสส เพราะถ้าปกปิดไว้กี่วัน หรือเป็นเดือน เป็นปี ก็ต้องอยู่ปริวาสตามวันที่ตนเองได้ปกปิดอาบัติไว้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ยังปฏิญาณตนว่าเป็นพระภิกษุเมื่อต้องอาบัติแล้ว ก็จะต้องกระทำคืนแก้ไขให้ถูกต้อง ตามพระวินัย เห็นโทษ พร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะไม่ล่วงละเมิดอีก เพื่อให้ตนเองพ้นจากอาบัตินั้นๆ เพราะถ้าไม่แก้ไข ยังเป็นผู้มีอาบัติอยู่ย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ กั้นการบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ถ้ามรณภาพลงในขณะที่ยังมีอาบัติอยู่ ก็เป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้า [แต่ถ้าได้ลาสิกขา (คือ สึกไป) เป็นคฤหัสถ์ โดยที่ยังไม่ได้อยู่ปริวาสกรรม ก็ไม่มีอาบัติติดตัวอีกต่อไป เพราะไม่ได้เป็นพระภิกษุแล้ว] ก็ขอให้พระคุณเจ้าได้สอบถามกับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ว่า มีการอยู่ปริวาสกรรมที่ไหนบ้างเพื่อจะได้ไปอยู่ปริวาสกรรม ซึ่งจะทำให้พ้นจากอาบัติดังกล่าวได้ ครับ

เมื่อบวชแล้วการมีโอกาสได้ศึกษาในส่วนของพระวินัยบัญญัติพร้อมทั้งมีการสอบถามข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะควรแก่เพศบรรพชิตจากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ได้เข้าใจถึง สิ่งที่ถูก กับสิ่งที่ผิด ซึ่งจะทำให้เราได้น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องและงดเว้นไม่กระทำในสิ่งที่ผิด และที่สำคัญจะต้องรู้ถึงจุดประสงค์ของการบวชด้วยว่า เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ