Print 
น้ำปานะ
 
Arisa Namfon
Arisa Namfon
วันที่  7 ก.พ. 2561
หมายเลข  29471
อ่าน  150

สงสัยเรื่องน้ำปานะค่ะ ถ้าห้ามทำให้สุกด้วยไฟแล้วน้ำรากบัวจะต้องทำยังไงคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 ก.พ. 2561 14:35 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

น้ำปานะ คือน้ำผลไม้พนะสัมมสสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ มี ๘ ชนิด และน้ำอื่นๆ ตามสมควร   เมื่อคั้นเอาเฉพาะน้ำ กรองไม่ให้มีกาก พระภิกษุรับประเคนแล้วฉันได้ตลอดวันและคืนหนึ่ง   ประเด็นในคำถามขอให้พิจารณาจากข้อความจากอรรถกถา นะครับ

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ ๑๕๒
พระพุทธานุญาตน้ำอัฏฐบาน (น้ำปานะ ๘ ชนิด)

 ดูกร ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ำปานะ ๘ ชนิด คือ น้ำปานะทำด้วยผลมะม่วง ๑ น้ำปานะทำด้วยผลหว้า ๑ น้ำปานะทำด้วยผลกล้วยมีเมล็ด ๑ น้ำปานะทำด้วยผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๑ น้ำปานะทำด้วยผลมะซาง ๑ น้ำปานะทำด้วยผลจันทน์หรือองุ่น ๑ น้ำปานะทำด้วยเง่าบัว ๑ น้ำปานะทำด้วยผลมะปรางหรือลิ้นจี่ ๑. ดูกน ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำผลไม้ทุกชนิด เว้นน้ำต้มเมล็ดข้าวเปลือก.

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำใบไม้ทุกชนิด เว้นน้ำผักดอง. ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำดอกไม้ทุกชนิด เว้นน้ำดอกมะซาง. ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำอ้อยสด.

คำอธิบายจากอรรถกถา

สาลุกปานะนั้น ได้แก่ น้ำปานะที่เขาคั้นเง่าอุบลแดงและอุบลเขียวเป็นต้นทำ. ผารุสกปานะ นั้น ได้แก่ น้ำปานะที่ทำด้วยผลมะปราง อย่างอัมพปานะ(น้ำมะม่วง) . อัฏฐบาน เหล่านี้ เย็นก็ดี สุกด้วยแสงอาทิตย์ก็ดี ย่อมควร. สุกด้วยไฟไม่ควร.

_______

หากประสงค์จะถวายในเวลาเช้าชั่วเที่ยง ก็สามารถทำให้สุกด้วยไฟ (ต้ม) ถวายได้  พระภิกษุท่านสามารถประประเคนฉะนได้ในเวลาเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น แต่จะถวายเป็นน้ำปานะหลังเที่ยง ไม่ได้ ครับ  ถ้าจะเป็นน้ำปานะ ก็ต้องตามพระวินัย เท่านั้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 8 ก.พ. 2561 20:02 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 ก.พ. 2561 20:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ