การชำระหนี้สงฆ์
 
สหรัฐ
วันที่  26 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29376
อ่าน  1,315

การที่เราหยิบฉวย หรือนำของสงฆ์มาตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี เราจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขหรือชำระหนี้สงฆ์หรือครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ธ.ค. 2560

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

         

  ชำระหนี้สงฆ์ ไม่มีในพระธรรม ไม่มีในพระไตรปิฎกครับ    ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าคฤหัสถ์จะเป็นหนี้ของสงฆ์เลยครับ แต่หากมีการยืมของวัด ที่เป็นของสงฆ์นั้น ก็ควรนำมาคืน หรือ ถ้าทำเสียหายก็ใช้คืนให้เหมาะสม   แต่ถ้ารู้อยู่ว่าเอาของวัดไปและไม่ใช้คืน อย่างนี้เป็นอกุศลกรรม ตกนรกได้ครับ แต่ถ้าเราไม่ได้ยืมของวัด เป็นต้น ก็ไม่ได้เป็นหนี้สงฆ์ที่จะต้องชำระหนี้สงฆ์ครับ    ดังนั้นการไม่ชำระหนี้สงฆ์ตามความเชื่อในปัจจุบัน ก็ไม่ได้ทำให้ตกนรกอะไร เพราะการตกนรก คือ การทำอกุศลกรรม แต่การไม่ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ไม่ได้ทำอกุศลกรรมใดๆ เลยครับ       ที่สำคัญการมีความเห็นถูก ว่าการทำบุญชำระหนี้สงฆ์ไม่มีและประพฤติถูกต้อง คือ งดเว้นไม่ทำการชำระหนี้สงฆ์ นั่นก็เท่ากับว่าเป็นความเห็นถูก เป็นกุศลด้วย และก็เป็นการรักษาพระศาสนาให้ดำเนินไปในทางที่ถูกด้วยครับ ก็แทนที่จะตกนรกเพราะไม่ทำ ก็ไปสุคติได้เพราะการไม่ทำเพราะมีความเห็นถูก เป็นปัจจัยนั่นเองครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

การชำระหนี้สงฆ์คืออะไร 

การชำระหนี้สงฆ์ 

  เมื่อพูดถึงเรื่องหนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวในความละเอียดเรื่องของหนี้ตามที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ครับ


  หนี้คือสิ่งที่ต้องชดใช้ ซึ่งตามความเข้าใจทั่วไปแล้ว เราก็เป็นหนี้บุญคุณของผู้มีพระคุณ    ซึ่งในพระไตรปิฎกแสดงเรื่องหนี้   การใช้หนี้ของผู้มีพระคุณมีบิดา มารดา เป็นต้น  ไว้น่าฟังดังนี้  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกแขกเต้า เมื่อบิดา มารดาแก่เฒ่า ก็บินไปออกหาอาหารมาให้  พระโพธิสัตว์บินไปกินข้าวสาลีและคาบมาด้วยเพื่อให้ บิดา มารดาได้กินด้วย แต่ตัวอื่นกินอย่างเดียวไมได้คาบมาให้ใคร ต่อมาพระโพธิสัตว์ถูกจับ   จึงได้ถูกถามว่าทำไมท่านจึงคาบข้าวสาลีเอากลับไปด้วยเพราะอะไร พระโพธิสัตว์จึงตอบว่า

     ข้าพเจ้านำเอาข้าวสาลีของท่านไปถึงยอดงิ้วแล้ว ก็เปลื้องหนี้เก่า ให้เขากู้หนี้ใหม่  และฝังขุมทรัพย์ไว้ที่ป่างิ้วนั้น   ข้าแต่ท่านโกสิยะ ขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิด.
 
     บุคคลนั้นถามว่า เปลื้องหนี้เก่าคืออะไร ให้เขากู้หนี้ใหม่คืออะไร  ฝังขุมทรัพย์คืออะไร  พญานกแขกเต้า ถูกพราหมณ์ถามอย่างนี้แล้ว  เมื่อจะพยากรณ์ปัญหาได้กล่าวคาถา  ๔  คาถาว่า
                       
     ข้าแต่ท่านโกสิยะ  บุตรน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้ายังอ่อน   ขนปีกยังไม่ขึ้น   บุตรเหล่านั้นข้าพเจ้าเลี้ยงมาแล้ว เขาจักเลี้ยงข้าพเจ้าบ้าง เพราะเหตุนั้น   ข้าพเจ้าจึงชื่อว่าให้บุตรเหล่านั้นกู้หนี้    มารดาและบิดาของข้าพเจ้าแก่เฒ่าล่วงกาลผ่านวัยไปแล้ว   ข้าพเจ้าคาบข้าวสาลีไปด้วยจะงอยปาก   เพื่อท่านเหล่านั้นชื่อว่าเปลื้องหนี้ที่ท่านทำไว้ก่อน  อนึ่ง  นกเหล่าอื่นที่ป่าไม้งิ้วนั้น มีขนปีกอันหลุดหมดแล้ว  เป็นนกทุพพลภาพ  ข้าพเจ้าต้องการบุญ     จึงได้ให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการทำบุญนั้นว่า   เป็นขุมทรัพย์        การให้กู้หนี้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้  การเปลื้องหนี้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้    ข้าพเจ้าบอกการฝังขุมสมบัติไว้เช่นนี้  ข้าแต่ท่านโกสิยะขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิด.

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ... การกู้หนี้และการใช้หนี้ [สาลิเกทารชาดก]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ธ.ค. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การมีโอกาสฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาไปตามลำดับ ก็จะค่อย ๆ รู้ขึ้นว่าอะไร   เป็นสิ่งที่ควร  ไม่ควร    อะไร เป็นสิ่งที่มีโทษ  ไม่มีโทษ  เป็นต้น   เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็จะค่อย ๆ  ละคลายในสิ่งที่ไม่ดี    แล้วน้อมประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามเพิ่มมากยิ่งขึ้น พระธรรมให้คุณประโยชน์แก่ผู้ศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นจริง ๆ    เมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตาม แต่จะน้อมประพฤติมนสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เท่านั้น ครับ
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สหรัฐ
วันที่ 28 ธ.ค. 2560

ขอบคุณมากเลยครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 ม.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 4 ม.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
somchai.kh
somchai.kh
วันที่ 7 ม.ค. 2561

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 24 ก.ย. 2561

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Lurdhavuth
Lurdhavuth
วันที่ 18 พ.ค. 2562

เข้าใจครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ