Print 
การชำระหนี้สงฆ์คืออะไร
 
rukawa119
วันที่  17 ส.ค. 2552
หมายเลข  13235
อ่าน  12,438

พอดีมีคำถามนึงที่เคยได้ยินเลยอยากเรียนถามท่านอาจารย์ประจำมูลนิธิว่า

1. การชำระหนี้สงฆ์คืออะไร มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่ครับ

2. ถ้ามีแล้วใครที่ต้องชำระหนี้สงฆ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 18 ส.ค. 2552 08:27 น.

โดยทั่วไปผู้ที่จะมีหน้าที่ชำระหนี้ หมายถึงผู้นั้นได้ทำการกู้ยืม เพราะมีการกู้ยืม มีหนี้จึงมีการชำระหนี้    ในทางธรรมก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ได้ทำการกู้ยืมของสงฆ์ กิจคือ การชำระหนี้สงฆ์ก็ไม่มี เพราะไม่มีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกา แต่การทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เพื่อบูชาพระสังฆรัตนะ ไม่ใช่การชำระหนี้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
คุณ
วันที่ 18 ส.ค. 2552 12:32 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันใหม่
วันที่ 18 ส.ค. 2552 12:55 น.

มีแต่ชำระหนี้ผู้มีบุญคุณและชำระหนี้ที่เป็นอกุศลกรรม

เชิญคลิกอ่านที่นี่

คิดจะชำระหนี้บ้างหรือยัง

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
rukawa119
วันที่ 18 ส.ค. 2552 13:12 น.
กราบอนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
BudCoP
วันที่ 18 ส.ค. 2552 18:26 น.


ขอโอกาสร่วมสนทนาครับ.

ของสงฆ์ในภาษาบาลีท่านใช้คำว่า "สงฺฆภณฺฑ"
ภิกษุที่หยิบ ยืม แอบใช้ ของสงฆ์ก็ดี ของชาวบ้านก็ดี ไปแล้วทำเสียหาย เป็นต้น ไปบอกเขาแล้วเค้าไม่ยอมให้อภัย เรียกร้องค่าเสียหาย อย่างนี้เรียกว่า "เป็นสินใช้(หนึ้)" ขออธิบายว่า ทรัพย์สินที่ต้องนำไปชดใช้คืนจนครบจำนวน ในภาษาบาลีใช้คำว่า "คีวา".

ถ้าไปทำของสงฆ์เสียหายทั้งที่รู้ ก็เป็นหนี้สงฆ์ ไม่ว่าจะพระหรือโยม.ถ้าคิดแกล้งจะไม่ชดใช้ ก็เป็นโทษ. ถ้าเป็นพระภิกษุ ของนั้นมีมูลค่า เกิน ๕ มาสก เป็นปาราชิกด้วยทุติยปาราชิกสิกขาบท,  สำหรับคฤหัสถ์ ก็เตรียมตัวไปอบาย. คำอธิบายเพิ่มเติม พึงดูใน อรรถกถาทุติยปาราชิกสิกขาบท ค้นคำว่า "สินใช้", ในวินยสังคหอรรถกถาก็ได้ครับ.
(อนึ่ง ไม่ใช่คีวาที่แปลว่า คอ นะครับ ท่านว่า "คีวาย กุณฺฑ-ทณฺฑก-พนฺธน - คีวา ศัพท์

ใช้ในอรรถ คอ,ทัณฑกรรม,และภาระผูกพันธ์" ในที่นี้หมายถึง ทัณฑกรรม ที่ผูกพัน ต้องชดใช้ครับ)
ขอบพระคุณสำหรับโอกาสครับ.

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 19 ส.ค. 2552 15:54 น.

สรุปว่า ถ้าทำของของสงฆ์เสียหาย แสดงว่า คนนั้นเป็นหนี้สงฆ์หรือคะ ของที่เสียหายเช่นอะไรบ้างคะ และชำระหนี้อย่างไรคะ ผู้รู้หรือผู้ร่วมสนทนาช่วยบอกหน่อยเถอะค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
prachern.s
วันที่ 19 ส.ค. 2552 16:22 น.

ตัวอย่างการทำของสงฆ์เสียหาย เช่น เราไปยืม เสื่อ ถ้วย ชาม ที่วัดมาจัดงานทำบุญเลี้ยงพระที่บ้าน ของที่ยืมมาเกิดแตกหรือชำรุด เราก็ชดใช้โดยซื้อของใหม่แทนของที่แตกไปก็เท่านั้น ไม่ใช่ว่าต้องมีพิธีกรรมอะไรเลยครับ  

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วิริยะ
วันที่ 19 ส.ค. 2552 17:05 น.

น่าจะเป็นดังความเห็นที่เจ็ดกล่าวมา  เพราะถ้ามีการชำระหนี้ด้วยเงิน  พระท่านก็รับเงินไม่ได้อยู่แล้ว เพียงซื้อของใหม่ไปทดแทนของเก่าก็น่าจะสิ้นเรื่อง

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
BudCoP
วันที่ 19 ส.ค. 2552 23:06 น.

สาธุ ครับ คุณเผชิญ.

จริงๆ น่านำเรื่องของสูจิโลมยักษ์มาแสดงด้วยครับ.

อนุโมทนาล่วงหน้า ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pamali
วันที่ 9 ก.พ. 2555 08:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
jaturong
วันที่ 9 ก.พ. 2555 15:19 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เซจาน้อย
วันที่ 13 พ.ค. 2555 18:55 น.

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ