Print 
สิ่งที่เห็นก็ไม่ใช้ สิ่งที่ใช้ก็ไม่เห็น!
 
Pakki
Pakki
วันที่  25 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29374
อ่าน  292

 

สิ่งที่เกิดดับ เกิดดับ ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมากๆ จนหารอยต่อไม่เจอ (เหมือนการสร้างภาพการ์ตูนซ้อนๆ กันมากมาย จนเห็นเป็นเรื่องราวต่างๆ) ตามที่ท่านอาจารย์สุจินต์ เคยพูดอยู่เสมอๆ นั้นคืออะไร? แล้วมีใครบ้างที่จะได้ประจักษ์ต่อสภาพธรรมนี้

ขอความกรุณาให้ผู้ทีมีความรู้ ให้ความกระจ่างตรงนี้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญค่ะ

 

ผู้ใหม่

 

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ธ.ค. 2560 07:48 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

         

     จิตเห็น เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตา เท่านั้น  ไม่เห็นเป็นสิ่งอื่นๆ  ไม่เห็นเป็นวงกลม  ไม่เห็นเป็นส้มโอ แต่หลังจากเห็นแล้ว ก็คิดนึกเป็น รูปร่าง สัณฐาน  นึกคิดด้วยใจว่า เป็นสิ่งนั้น สิ่งนี้   เพราะฉะนั้น ก็เป็นเพียงการคิดนึกเท่านั้น   เพราะฉะนั้น ที่เราเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะคิด แต่สิ่งที่เห็นแล้วจริงๆ คือสี ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดครับ ผู้มีปัญญา เจริญถึงวิปัสสนาญาน ย่อมประจักษ์ตาม ครับ 

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑- หน้า 109

      บุคคลย่อมเห็นสิ่งใด สิ่งนั้นชื่อว่าเห็นแล้วก็หาไม่ สิ่งใดอันเขาเห็นแล้ว บุคคลชื่อว่าย่อมไม่เห็นสิ่งนั้น เมื่อไม่เห็นอยู่ ย่อมติด เมื่อติดก็หลงอยู่ ย่อมพ้นไปไม่ได้.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ธ.ค. 2560 17:30 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 ต้องมีความเข้าใจจริงๆ ว่า เห็น มีจริงๆ  และสิ่งที่ถูกเห็น ก็มีจริงๆ ในขณะที่เห็นเกิดขึ้น จะไปเห็นสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากสิ่งที่ปรากฏทางตาคือ สี เท่านั้น แต่ที่รู้ว่ามีคนนั้นคนนี้  เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้   นั่นเป็นคิด   ไม่ใช่เห็น   เห็นกับคิด ไม่ใช่ขณะเดียวกัน  แสดงถึงความเป็นจริงของธรรม  คือ  จิตที่เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วและไม่ขาดสายด้วย  คิดมีจริงแต่เรื่องที่คิดไม่มีจริง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 4 ม.ค. 2561 05:36 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 4 ม.ค. 2561 14:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 4 ม.ค. 2561 16:39 น.

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 ม.ค. 2561 11:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ