Print 
กิจนิมนต์ของพระภิกษุ
 
che2017
che2017
วันที่  26 พ.ย. 2560
หมายเลข  29329
อ่าน  1,133

กราบเรียนถามคณะวิทยากร

การที่มีคฤหัสถ์นิมนต์พระภิกษุไปสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์

ในงานมงคลต่าง ๆ เช่นงานมงคลสมรส - งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ถอยออกรถใหม่จากอู่ไปเจิมรถหรือประตูบ้านลงเลข -ลงยันต์รด

น้ำมนต์ต่าง ๆ และเจ้าภาพก็ถวายเงินใส่ซองที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกิจ

ของพระภิกษุหรือไม่ใช่กิจของพระภิกษุ ถ้าหากพระภิกษุจะปฏิเสธกิจ

นิมนต์ได้ไหม ?

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ธ.ค. 2560 12:32 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุ เป็นเพศบรรพชิต ซึ่งเป็นเพศที่สูงกว่าคฤหัสถ์ ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุนั้น ท่านเป็นผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของอกุศล เห็นโทษเห็นภัยของการอยู่ครองเรือนว่าเป็นที่หลั่งไหลมาของอกุศลประการต่าง ๆ มากมาย เมื่อบวชแล้ว มีความจริงใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความเป็นบรรพชิตรักษายากมาก ต้องเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปจริง ๆ ถึงจะรักษาได้ทำให้ตนเองดำรงมั่นในพระธรรมวินัยและได้ประโยชน์สูงสุดคือ การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย รักษาความเป็นบรรพชิตไม่ได้ หรือ รักษาไม่ดี ย่อมเป็นที่แน่นอนว่ามีแต่จะคร่าไปสู่นรก เท่านั้น ซึ่งเป็นอันตรายมาก

สิ่งใดที่ไม่เหมาะควร ไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส  ภิกษุทำไม่ได้  การเจิมรถหรือประตูบ้านลงเลข -ลงยันต์รดน้ำมนต์ต่าง ๆ แล้วรับเงินจากเจ้าภาพ ทั้งหมด ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ แต่เป็นการทำผิดพระวินัย ไม่เคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทำลายตนเองด้วยการล่วงละเมิดพระวินัย สะสมโทษให้กับตนเอง ถ้าไม่แก้ไข หากยังอยู่ในเพศบรรพชิตอยู่ มรณภาพ(ตาย) ก็คือ ชาติหน้าเกิดในอบายภูมิเท่านั้น  แต่การรับนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหาร ภิกษุรับได้  ซึ่งจะต้องไม่เกี่ยวกับการรับเงินทอง และไม่เกี่ยวกับการทำดิรัจฉานวิชา ดังกล่าว  หากเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระภิกษุ สามารถปฏิเสธ ที่จะไม่รับ หรือ ที่จะไม่ทำสิ่งนั้นได้ ครับ.

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กิจของพระภิกษุในพระธรรมวินัย คือ อบรมเจริญปัญญา
พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
che2017
che2017
วันที่ 1 ธ.ค. 2560 16:46 น.

 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 10:56 น.

ในพระไตรปิฏกแสดงไว้ว่า  ภิกษุในธรรมวินัย  ไม่รับ   และ  ไม่ยินดีในเงินและทอง ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 8 ธ.ค. 2560 06:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 ธ.ค. 2560 10:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ