Print 
สาบานแล้วถอนคำพูด
 
Ciecir
วันที่  14 พ.ย. 2560
หมายเลข  29308
อ่าน  603

เคยพูดสาบานต่อหน้าพระ ว่าอยากจะบวชตลอดชีวิตเพราะอารมณ์เบื่อหน่ายในตอนนั้น แต่ผมกลับมาคิดว่าตัวเองนั้นมีภาระที่ต้องทำหลายอย่าง เลยคิดแล้วแหละว่าคงทำไม่ได้แน่นอน แต่ผมพูดออกไปแล้ว ตอนนี้ทั้งเป็นทุกข์ เครียด เลยครับ ตอนนี้ ไม่รู้จะทำยังไง เคยไหว้พระสวดมนต์ ขอถอนคำพูดแล้วแต่ความรู้สึกผมก็ยังครึ่งๆกลางๆอยู่ ขอคำปรึกษาหน่อยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 พ.ย. 2560 12:12 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สบายใจได้เลย ครับ  เพราะการบวช เป็นเรื่องยาก  เมื่อไม่มีอัธยาศัยน้อมไปในการที่จะศึกษพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจริงๆ ย่อมไม่ควรที่จะดำรงอยู่ในเพศบรรพชิต หรือ ไม่ควรที่จะก้าวเข้าไปสู่เพศที่สูงยิ่ง ซึ่งจะต้องมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการ    เพราะถ้าเข้าไปแล้ว ไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ กล่าวคือ ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ไม่มีความเข้าใจธรรม  ไม่ได้รักษาสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ แม้ว่าจะบวชตลอดชีวิต  ก็ต้องผิดตลอดชีวิต  เพราะไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลย  ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ดีเลย  นอกจากจะเป็นโทษกับตนเองที่ทำทางให้ตนเองไปเกิดในอบายภูมิแล้ว (อันเนื่องมาจากล่วงละเมิดพระวินัย มีโทษติดตัว ตายไปชาติหน้าก็เกิดในอบายภูมิเท่านั้น)  ยังเป็นโทษในการทำลายพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์ยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ด้วย  เป็นโทษโดยส่วนเดียว

ดังนั้น  ขณะนี้  ไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ  แต่เป็นคฤหัสถ์ ซึ่งมีชีวิตเป็นไปตามปกติของคฤหัสถ์  ก็ขอให้เป็นคฤหัสถ์ที่ดี  ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด   พร้อมทั้งฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา สะสมความดีในเพศของคฤหัสถ์  ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ ก็ย่อมประเสริฐกว่าการไปบวชโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลย

ดังนั้น คำที่กล่าวไปแล้วก็กล่าวไปแล้ว  เป็นการกล่าวไปด้วยความไม่รู้ความจริง ซึ่งก็ผ่านไปหมดแล้ว   สำคัญที่ขณะนี้ คือ  ตั้งใจทำดีและศึกษาพระธรรม ต่อไป ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...  

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Ciecir
วันที่ 17 พ.ย. 2560 21:04 น.

ขอบคุณมากๆ ที่ให้คำปรึกษาตอนนี้ผมสบายใจแล้วครับ ผมจะตั้งใจเป็นคนดีของสังคมนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
AmAm
AmAm
วันที่ 18 พ.ย. 2560 09:47 น.

คำแนะนำของอาจารย์คำปั่น ไพเราะมากครับ คำสาบานใดที่ไม่เข้าท่า ก็ปล่อยไปเลย แบกไว้ทำไม

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 19 พ.ย. 2560 05:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ย. 2560 15:54 น.

สัจจะคือความตั้งใจแน่วแน่ในการบำเพ็ญความดี และที่สำคัญสัจจะต้องเป็นไปกับกุศลเท่านั้น   ความทุกข์  ความเครียด ทั้งหมดก็มาจากความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ จึงต้องศึกษาธรรมะเพื่อละความไม่รู้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 พ.ย. 2560 12:48 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ