Print 
รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง
 
นฤมน
วันที่  17 พ.ย. 2560
หมายเลข  29312
อ่าน  565

กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง

 ขอกราบเรียนถาม ค่ะ อาจารย์สอนให้รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง   รู้สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นตามความเป็นจริง  คำเหมือนน่าจะเข้าใจได้ แต่เหมือนเข้าใจ และก็ไม่เข้าใจอีก อาจารย์สอนว่าค่อย ค่อยฟัง แต่เหมือนจะมีคำถามในใจตลอดว่า ค่อย ค่อยสะสมปัญญา ให้ค่อย ค่อย เพิ่มขึ้นตามลำดับ จะทำให้ ไม่เกิดได้อย่างไร  

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่มีเมตตา ถ่ายทอด คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 พ.ย. 2560 12:38 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    

 สิ่งที่มีจริง ๆ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่ว่าพ้นไปจากสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ นั้น เป็นที่ตั้งให้สติปัญญาเกิดขึ้นระลึกรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ได้  ขณะที่ระลึกรู้สภาพธรรม ก็ต้องเป็นแต่ละหนึ่งของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏด้วยดีต่อสติปัญญาและสภาธรรมที่เกิดร่วมด้วยในขณะนั้น   ไม่ใช่รู้พร้อมกันๆหลายๆอารมณ์     ซึ่งจะต้องอาศัยเหตุที่สำคัญ คือ การฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ฟังในสิ่งที่มีจริงบ่อยๆ เนือง ๆ  จนมั่นคงจริง ๆ เพราะระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง นั้น ไม่ใช่เพียงคำพูด  แต่เป็นการที่ไม่ว่าจะสภาพธรรมที่เกิดปรากฏ ก็สามารถรู้ตามความเป็นจริง ไม่ผิด ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะฉะนั้น เพราะสะสมความไม่รู้มานานแสนนาน จึงต้องไม่ขาดการฟังพระธรรม ค่อย ๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย จริง ๆ  ผลการอบรมเจริญปัญญา คือ สามารถถึงการดับกิเลสได้ตามลำดับขั้นได้ เป็นไปได้ เพราะผู้ที่ได้รู้อริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคล มีแล้ว  ครับ
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
นฤมน
วันที่ 17 พ.ย. 2560 13:40 น.

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

เข้าใจได้ว่าในการรู้สภาพธรรมในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทีละหนึ่ง และต้องไม่มี อกุศลจิตเลยโดยไม่มีความเป็นเรา 

การรู้แต่ละขณะทีละหนึ่ง  เร็ว มาก ๆ ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเกิดพร้อมกันต้องหลายทาง  ยากมาก ๆ ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 พ.ย. 2560 18:14 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 19 พ.ย. 2560 05:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 20 พ.ย. 2560 13:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ย. 2560 15:45 น.

ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ๆ  เช่น  เห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเพียงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วก็ดับไป ยิ่งฟังยิ่งเห็นพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 พ.ย. 2560 12:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
peem
วันที่ 25 พ.ย. 2560 19:12 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
s_sophon
วันที่ 15 ธ.ค. 2560 07:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ