Print 
จริงๆ แล้วไม่มีอะไรเลย!
 
Pakki
Pakki
วันที่  13 พ.ย. 2560
หมายเลข  29304
อ่าน  385

จริงๆ แล้วไม่มีอะไรเลย!

ไม่มี ตัวตนเราเขา ไม่มีนรก ไม่มีสวรรค์ ไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีกุศล/อกุศล ไม่มีโลก ไม่มีดวงดาว ไม่มีจักรวาล ทุกอย่างหายไปหมดเลย แต่ที่มีจริงๆคือนิพพาน - เกิด แต่ไม่ปรากฏ และไม่ดับ!? (แต่ทีเห็นๆ ว่ามีอะไรต่างๆ เป็นเรื่องเป็นราว เนื่องมาจากขบวนการ การทำงานอย่างสลับสับซ้อน จากสภาพธรรมที่เกิดขึ้น จึงทำให้คนธรรมดายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตาย เกิด ที่ไม่มีสิ้นสุด)

ท่านผู้รู้ช่วยกรุณาชี้แจงว่า ความเข้าใจข้างบนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง จะขอบพระคุณอย่างสูง

อนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 พ.ย. 2560 12:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ต้องตั้งต้นว่า ธรรม หมายถึง สิ่งที่มีจริง ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น เห็น เป็น เห็น ได้ยิน เป็นได้ยิน ติดข้อง เป็นติดข้อง โกรธ เป็นโกรธ เป็นต้น เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง ซึ่งหลากหลายมาก ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆ นั้น ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร ชีวิตที่ดำเนินไปใน แต่ละวัน (ในแต่ละภพในแต่ละชาติ) ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไป ตั้งแต่เกิดจน กระทั่งถึงขณะที่จุติเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ นั้น ไม่มีอะไรเลยนอก จากนามธรรมกับรูปธรรม เท่านั้น ถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่เมื่อได้ ศึกษาแล้ว ก็จะมีความเข้าใจว่า มีธรรมอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ไม่พ้นหกทางนี้เลย จึงต้องอดทนที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอย เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูกตามความเป็นจริง เพราะมีจริงๆ สามารถศึกษาเข้าใจได้ กรรม มีจริง กุศล มีจริง อกุศล มีจริงๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไร แต่ความจริง มี แต่สิ่งที่มี นั้น เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป ครับ
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 พ.ย. 2560 18:25 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 19 พ.ย. 2560 05:23 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 20 พ.ย. 2560 13:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 พ.ย. 2560 16:06 น.

ไม่มีเรา  ไม่มีเขา   มีแต่ จิต  เจตสิก รูป  ที่เกิดขึ้นแล้วดับไป   แต่เพราะถูกความไม่รู้จึงเห็นเป็นคน เป็นสัตว์  เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆ     และเป็นเหตุให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 22 พ.ย. 2560 08:27 น.

สรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย แล้วก็ตั้งอยู่ชั่วขณะและในที่สุดก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือ กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนา ครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 พ.ย. 2560 12:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
s_sophon
วันที่ 15 ธ.ค. 2560 07:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
lack
วันที่ 21 ธ.ค. 2560 00:40 น.

"..........ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไร แต่ความจริง มี แต่สิ่งที่มี นั้น เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป..."

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนา ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ