บรรพชิตทำกิจของบรรพชิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 ส.ค. 2560
หมายเลข  29110
อ่าน  562

บรรพชิตทำกิจของคฤหัสถ์ ก็ไม่ใช่บรรพชิต  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 29 ส.ค. 2560
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ