การฟังพระธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 ส.ค. 2560
หมายเลข  29115
อ่าน  572

การฟังที่ประเสริฐที่สุด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 ส.ค. 2560

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

หลงทางในความมืดเพราะความไม่รู้ฟังพระธรรมเท่านั้นที่จะค่อยๆ ละความไม่รู้ และเริ่มค่อยๆ เข้าใจความจริง พระธรรมเป็นแสงสว่างสำหรับผู้เข้าใจพระธรรม

กราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

อนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิตกัลยาณมิตรค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ