ไม่เข้าใจธรรม ไม่สามารถดับกิเลส
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 ส.ค. 2560
หมายเลข  29112
อ่าน  639

ไม่เข้าใจพระธรรม ไม่มีทางเลยที่จะดับกิเลส


  ความคิดเห็น 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 29 ส.ค. 2560
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 ส.ค. 2560

กราบนอบน้อมพระรัตนด้วยเศียรเกล้า

สิ่งที่แสวงหา และสะสมตลอดชีวิต ไม่มีคุณค่าทั้งสิ้น เมื่อเทียบกับความเข้าใจพระธรรม

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

ปันธรรม ปัญญ์ธรรม ครั้ง 303 //www.dhammahome.com/webboard/topic/28902

กราบอนุโมทนากุศลจิตกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ