ถ้ายังไม่ฟังพระธรรม ชาตินี้จะจบลงอย่างไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 ส.ค. 2560
หมายเลข  29113
อ่าน  748

ก็ต้องจบลงด้วยกิเลสที่หนาขึ้นทุกวัน


  ความคิดเห็น 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 29 ส.ค. 2560
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 31 ส.ค. 2560

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูงยิ่ง

ถ้าไม่ฟังพระธรรม ก็ไม่รู้ความจริงต่อไป อยู่กับความไม่รู้มาแสนโกฎกัปป์ และจมต่อไปกับมหาสมุทรแห่งความไม่รู้ อีกไม่มีวันจบ

เกิดมาเพราะความไม่รู้ และตายไปกับความไม่รู้และกิเลสที่เพิ่มขึ้น ทุกวัน  ทุกเดือน ทุกปี ทุกชาติ เป็นไปกับความไม่รู้ ความเห็นผิด เป็นตอของวัฏฎะ อันตรายอย่างยิ่ง

ไม่ฟังพระธรรมก็ไม่รู้..ว่าไม่รู้อะไร

เห็นคุณค่าของพระธรรม จึงฟังพระธรรมทุกวันด้วยความเคารพและอดทน

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิตด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ