MP3 ออกใหม่ ชุด สนทนาพิเศษ แผ่นที่ 1
 
มศพ.
วันที่  2 ส.ค. 2560
หมายเลข  29054
อ่าน  1,383

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่

ในชื่อชุด

"สนทนาพิเศษ แผ่นที่ ๑" (๖๖ ตอน)

โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร

เนื้อหาประกอบด้วย

-การบวชตามพระธรรมวินัย   ๖ ตอน

-สามเณร ๘ ตอน

-ความเห็นผิดทำลายพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ๒๒ ตอน

-ธรรมเบื้องต้น ๐๑ - ๖ ตอน

-ธรรมเบื้องต้น ๐๒ - ๔ ตอน

-พระพุทธศาสนา เถรวาท ๑๓ ตอน

-ยุคนี้ไม่มีภิกษุณีและกรณีธรรมกาย ๗ ตอน

MP3 ชุดดังกล่าวนี้

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 9 ส.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 12 ส.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ส.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
papon
papon
วันที่ 8 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ