MP3 ออกใหม่ ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ 15
 
มศพ.
วันที่  26 ส.ค. 2560
หมายเลข  29101
อ่าน  884

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่ 

ชุด

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๕

*สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน*

(ตอนที่ ๘๔๑ - ๙๐๐)

ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่

MP3 ชุดดังกล่าวนี้ 

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้ 

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 29 ส.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 1 ก.ย. 2560

กราบท่านอาจารย์สุจินต์และกราบอนุโมทนาค่ะ กำลังติดตามรับฟัง Mp3 อยู่ค่ะสะดวกมาก เมื่อก่อนต้องใช้แผ่น ตอนนี้สามารถรับฟังได้ทางเฟสต์ กราบขอบพระคุณมากๆ ค่ะ (เครื่อง MP3เสียค่ะ)

 
  ความคิดเห็น 3  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 1 ก.ย. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
phu_varin
phu_varin
วันที่ 10 ม.ค. 2561

กราบอนุโมทนาสาธุคะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ