MP3 ออกใหม่ ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ 16
 
มศพ.
วันที่  19 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29363
อ่าน  2,304

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่ 

ชุด

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๑๖

*สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน*

(ตอนที่ ๙๐๑ - ๙๖๐)

ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่

ปกิณณกธรรมตอนที่ 901

ปกิณณกธรรมตอนที่ 902

ปกิณณกธรรมตอนที่ 903


MP3 ชุดดังกล่าวนี้ 

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้ 

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข  ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ธ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 22 ธ.ค. 2560

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 24 ธ.ค. 2560

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 ม.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 12 เม.ย. 2561

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ