ทำไมท่านพาหิยะ จึงบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว
 
Guest
วันที่  23 ก.พ. 2550
หมายเลข  2893
อ่าน  1,329

  ท่านพาหิยะฟังธรรมเพียงสั้นๆ    แต่ทำไมจึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพียงฟังก็บรรลุทันที   ไม่ต้องนำไปประพฤติปฏิบัติ    ดังข้อความจาก

พระสูตรนี้ ..

จิตของพาหิยทารุจีริยกุลบุตรหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย    เพราะไม่ถือมั่นในขณะนั้นเอง  ด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เชิญคลิกอ่านได้ที่....

การตรัสถึงที่สุดแห่งทุกข์ [พาหิยสูตร] 


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 24 ก.พ. 2550

 เพราะท่านได้สะสมบุญบารมีมาพร้อมแล้วจึงบรรลุเร็ว โปรดอ่านประวัติของท่านโดย

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

ประวัติพระพาหิยทารุจิริยะ

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
b_bct
วันที่ 24 ก.พ. 2550

ขอบพระคุณ และอนุโมทนา  อยากอ่านต่อครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
medulla
วันที่ 25 ก.พ. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ