ใครบ้างที่ไม่กลัวตาย
 
Guest
วันที่  24 ก.พ. 2550
หมายเลข  2896
อ่าน  2,343

    เป็นธรรมดาที่เราทุกคนยังกลัวตายกันทั้งนั้น   ไม่ทราบว่ามีวิธีการใด ที่จะลดความกลัวนี้ลงได้บ้าง  บางคนบอกว่า  ควรเป็นผู้ไม่ประมาทหมั่นเจริญกุศล  ละอกุศลทั้งทาง

กายวาจา และใจ   ก็จะไม่กลัวตายเพราะเชื่อมั่นในกุศลว่าจะนำไปสุคติภูมิแน่นอน   ฟัง

อย่างนี้แล้ว ก็เชื่อ และพยายามทำ   แต่ก็ยังกลัวกันอยู่ดี   เวลาความตายจะมาถึงก็กลัว

กันทั้งนั้น    ขณะที่ความตายยังไม่มาถึงก็พูดอย่างนี้ได้  แต่เวลาใกล้ตายจริงๆ  อาจลืม

คำพูดนี้หมด   คิดแต่เพียงว่ายังไม่อยากจะตายเลย  ไม่ทราบว่าต้องเป็นพระอริยบุคคล

ขั้นใดจึงม่กล้วความตาย

 


Tag  พระอริยบุคคล ละอกุศล สุคติภูมิ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 24 ก.พ. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 24 ก.พ. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
TSP
วันที่ 24 ก.พ. 2550

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ก.พ. 2550

    ผู้ที่บรรลุเป็นพระอนาคามี และพระอรหันต์ไม่กลัวตาย และสัตว์ทีไม่กลัวตาย  ม้า-อาชาไนย   ช้างอาชาไนย    โคอุสภอาชาไนย   ส่วนปุถุชนกลัวตายก็เป็นธรรมดา   เพราะว่าเรายังมีกิเลสและอบรมปัญญายังไม่พอค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Niranya
วันที่ 24 ก.พ. 2550

    สาธุ ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับ ธรรมะดับทุกข์ บทนี้

      ดิฉันอ่านแล้ว   นึกภาพได้ว่า   ถ้ามีหญิงสาวคนหนึ่งต้องออกจากบ้าน    เพื่อเดินทางไปต่างเมือง    เธอต้องบอกลา พ่อ แม่ พี่ และน้องๆ อย่างอาลัย เหมือนกับการจากครั้งนี้ เราจะไม่ได้เจอกันอีก

แต่มีสาวอีกคนที่ อยู่เพียงลำพัง   เมื่อถึงเวลาที่จะต้องละบ้านออกเดินทาง   ก็แค่เก็บกระเป๋าและเปิดประตูออกไปเลย ไม่มีความอาลัยใดๆ แม้กระทั่งสิ่งของที่อยู่ภายในบ้าน. เดินออกจากบ้านด้วยใจที่อิสระ และปรีดา.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
devout
วันที่ 25 ก.พ. 2550
แม้เดี๋ยวนี้เอง  ก็เป็นการตายจากไปทุกๆ ขณะ  มีใครกลัวบ้างมั้ยค่ะ?
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
shumporn.t
วันที่ 25 ก.พ. 2550

สติและปัญญาจำปรารถนาในที่ทั้งปวง  ถ้าอกุศลเกิดต้องกลัว  แต่ถ้าเป็นกุศลไม่กลัว

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
medulla
วันที่ 25 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
กุมารน้อย
วันที่ 26 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Marui
วันที่ 2 มี.ค. 2550
โมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
meema
วันที่ 26 มิ.ย. 2550

    ตาม คห.ที่ 4    บอกว่า ม้าอาชาไนย   ช้างอาชาไนย  ไม่กลัวตาย  มีใครรู้บ้างว่าทำไมม้ากับช้างนั้นถึงไม่กลัวตาย????  หรือเป็นเพราะม้ากับช้างนั้นรู้จักว่า ความตาย

เป็นเรื่องธรรมชาติ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
study
วันที่ 26 มิ.ย. 2550

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

สัตว์ที่ไม่กลัวมีจำนวนน้อย

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ