จะทราบได้อย่างไรว่าสติเกิด
 
Guest
วันที่  23 ก.พ. 2550
หมายเลข  2894
อ่าน  493
จะทราบได้อย่างไรว่าสติเกิด

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 24 ก.พ. 2550

  สติเป็นโสภณธรรมเกิดร่วมกับโสภณจิต  โสภณจิตเกิดขึ้นบางครั้งเป็นไปในทานบ้าง  บางครั้งเป็นไปในศีลบ้าง  บางครั้งเป็นไปในสมถภาวนาบ้าง บางครั้งเป็นไปใน

วิปัสสนาภาวนาบ้าง   ฉะนั้น  สติจึงมีหลายระดับ  สติที่เป็นไปในทาน  ศีล สมถะ  และวิปัสสนา  ขอเชิญอ่านเพิ่มเติมที่กระทู้หมายเลข   01918 

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

จะทราบได้อย่างไรว่าสติเกิด

 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
b_bct
วันที่ 24 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ก.พ. 2550

  ขณะที่กุศลเกิดทุกอย่างมีสติเกิดร่วมด้วย  แต่สติเกิดไม่มีปัญญาประกอบด้วยก็ได้  แต่ถ้าปัญญาเกิดต้องมีสติเกิดร่วมด้วยเสมอ เช่น  สติระลึกในการที่จะให้ทานแล้ว ให้

แต่ไม่ประกอบด้วยปัญญา  เพราะให้ทานแล้วปราถนาจะเกิดในสวรรค์  หรือขอให้รวย 

เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 5  
 
devout
วันที่ 25 ก.พ. 2550
ถ้ารู้ว่าสติคืออะไร?  เมื่อใดที่สติเกิดก็รู้ค่ะ 
 
  ความคิดเห็น 6  
 
medulla
วันที่ 25 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ